02 MAPA zad 14_25

1. Zadania 1 1. Zadania Rozwiąż zadania 14.–25., korzystając z barwnej mapy Gór Złotych (patrz → koni - pdf za darmo

20 downloads 18435 Views 516KB Size

Recommend Stories


OA zad
OA zad - pdf za darmo

mapa graczy
null - pdf za darmo

mapa zasadnicza
null - pdf za darmo

Mapa wyjazdu
null - pdf za darmo

Story Transcript


1. Zadania

1.

Zadania

Rozwiąż zadania 14.–25., korzystając z barwnej mapy Gór Złotych (patrz → koniec działu 1.1. Barwna mapa szczegółowa). Zadanie 14. Na fotografii przedstawiono wzniesienie Łysiec położone na południe od pasma Gór Złotych.

Źródło: http://dolny-slask.org.pl/4018930,foto.html?idEntity=3783164 [dostęp: 11.03.2015].

Na podstawie analizy mapy barwnej i fotografii podaj: – nazwę rzeki przedstawianej na fotografii, – nazwę miejscowości, której dotyczy fotografia, – kierunek geograficzny, w którym fotograf skierował obiektyw aparatu, aby wykonać fotografię. Zadanie 15. Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wstaw znak X w odpowiednie komórki tabeli. Lp.

Informacja

1.

Na mapie na wschód od Lądka-Zdroju znajduje się granica państwowa między Polską a Ukrainą.

2.

Skały położone na szerokości geograficznej 50°18'N znajdują się na terenie parku krajobrazowego.

3.

Rzeka Biała Lądecka na odcinku między Starym Gierałtowem a Stójkowem utworzyła meander.

Prawda

Fałsz

Zadanie 16. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Turysta znajdujący się na Rozdrożu Zamkowym (D1), obrał cel swej wędrówki, wyznaczając w jego kierunku azymut 130º. Idąc w tym kierunku, dojdzie

1

1. Zadania

A. utwardzoną drogą do Ronda Jeleniego. B. niebieskim szlakiem do Skalnej Bramy. C. niebieskim szlakiem do ruin Zamku Karpień. D. Szlakiem Kurierów Solidarności do przełęczy Karpowskiej.

2

1. Zadania

Zadanie 17. Rozpoznaj opisane w tabeli wzniesienia. Wpisz do tabeli nazwę i wysokość każdego z nich. Nazwa wzniesienia

Lp.

Opis

1.

Na szczyt wzniesienia prowadzi z Lądka-Zdroju trasa kuracyjna numer 5. Na szczycie znajduje się punkt widokowy i 2 duże skały. Na północno-wschodnim stoku wzniesienia, na wysokości ok. 800–820 m n. p. m., znajdują się duże skały o nazwie Trzy Siostry. Najwyższe wzniesienie położone na obwodzie koła o promieniu 2,1 km, którego środkiem jest wzniesienie Pustki (D2). Przez wzniesienie przebiega granica państwowa.

2.

3.

Zadanie 18. Podaj trzy różnice między elementami przedstawionych na mapie w polach C2 i D2.

Wysokość [m n.p.m.]

środowiska przyrodniczego obszarów

Zadanie 19. Na mapie barwnej zaznaczono literami dwa odcinki: – odcinek AB – ścieżka przyrodnicza w polu C4, – odcinek CD – niebieski szlak pieszy w polu mapy D3/4. Odcinki AB i CD zmierzone na mapie mają taką samą długość. Który odcinek, AB czy CD, jest dłuższy w terenie? Uzasadnij wybór odcinka. Zadanie 20. Oblicz średnie nachylenie stoku wzdłuż zielonego szlaku (B4) na odcinku: droga wojewódzka 392 – krzyż pod Przełęczą pod Chłopkiem, wiedząc, że najniższy punkt jest na wysokości 540 m n.p.m. Pomiaru dokonaj wzdłuż linii prostej. Zapisz obliczenia. Wynik podaj w promilach. Zadanie 21. Poniższy profil wykonano wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego na odcinku od krzyża w Starym Gierałtowie (D3) do ruin zamku Karpień (D2). Na profilu zaznaczono literami A–D wybrane odcinki szlaku turystycznego.

3

1. Zadania

Uzupełnij zdanie. Odcinek niebieskiego szlaku turystycznego, który prowadzi wzdłuż drogi asfaltowej, zaznaczono na profilu literą … . Zadanie 22. Poniższy profil wykonano wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego na odcinku od krzyża w Starym Gierałtowie (D3) do ruin zamku Karpień (D2) w taki sposób, że oś pozioma jest zgodna ze skalą mapy.

Oblicz, ile minut zajmie przejście odcinka niebieskiego szlaku od krzyża do ruin przy założeniu, że średnie tempo marszu wynosi 4 km/godz., a każde 100 m podejścia to dodatkowe 10 minut marszu. Zadanie 23. Na fotografiach przedstawiono różne skałki ostańcowe występujące na terenie Polski.

1.

2.

4

1. Zadania

3.

4.

Źródło: http://gr.introne.com/teoria/geo_wietrzenie.htm; http://zwyczajne.blogspot.com/2010/10/skaki-skay-czyli-piekna-niedziela-part.html; http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Skałki; http://www.mos.gov.pl/artykul/3185_skarby_polskiej_przyrody_galeria_zdjec/11432.html [dostęp: 20.02.2015].

Wzniesienie Trojak (D1) jest zbudowane ze skał metamorficznych, głównie gnejsów, które w wielu miejscach wychodzą na powierzchnię, tworząc malownicze skałki ostańcowe. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Skałki ostańcowe na Trojaku przedstawiono na fotografii A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Zadanie 24. Podaj po dwie cechy środowiska przyrodniczego i zagospodarowania turystycznego, potwierdzające uzdrowiskową funkcję Lądka-Zdroju. Zadanie 25. Uzasadnij, która z miejscowości, Kąty Bystrzyckie (A3) czy Stary Gierałtów (D3), charakteryzuje się lepszą dostępnością komunikacyjną i zagospodarowaniem turystycznym.

5

1. Zadania

4

1. Zadania

5...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.