1 Literatura analiza fianansowa

Literatura: 1. ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., wydawnictwo: PWE, - pdf za darmo

8 downloads 69566 Views 53KB Size

Recommend Stories


Literatura Maya
null - pdf za darmo

Analiza matematyczna 1 - rozwiazanie list
Analiza matematyczna 1 - rozwiazanie list - pdf za darmo

analiza matematyczna cz.1 krysicki
analiza matematyczna cz.1 krysicki - pdf za darmo

Story Transcript


Literatura:

 1. ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., wydawnictwo: PWE, 2009, IV

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TOM 2 WSKAŹNIKI FINANSOWE, WĘDZKI D., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2009, I

3. RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYCH ,GORAJ L. MAŃKO S., wydawnictwo: DIFIN, 2009, I

4. Anna Skowronek –Mielczarek, Zdzisław Leszczyński, Analiza działalności rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008

5. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA POMYKALSKA B. POMYKALSKI P., wydawnictwo: PWN, 2007, I

6. Kopiński , Analiza finansowa banku, PWE Warszawa 2008

7. CONTROLLING. ANALIZA I MONITORING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM SKOWRONEK-KIELCZAREK A. LESZCZYŃSKI Z., wydawnictwo: DIFIN, 2007, I

8. ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA GRZENKOWICZ N. KOWALCZYK J. KUSAK A. PODGÓRSKI Z., wydawnictwo: WZ U WARSZAWSKI, 2007, I 9. FOREX ANALIZA TECHNICZNA POZNAJ TAJNIKI RYNKÓW FINANSOWYCH...SURDEL P., wydawnictwo: ZŁOTE MYŚLI, 2007, I

10.ANALIZA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, GOŁĘBIOWSKI G. SZCZEPANKOWSKI P., wydawnictwo: DIFIN, 2007, I

11.Analiza ekonomiczna w Polsce, Jerzemowska M. red., Wydawnictwo: PWE, 2006, II 12.Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR , red. Jaruga A., wydawnictwo: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2005, I 13.MSSF/MSR a ustawa o rachunkowości podobieństwa i różnice, red. Jaruga A., Wydawnictwo: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ,2005, II 14.Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych ,Sierpińska M. Jachna T., Wydawnictwo: PWN, 2005, III

15.Sprawozdania finansowe i ich analiza , analiza finansowa ,red. Micherda B., Wydawnictwo: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2005, 16.Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, G. Michalski , PWN , Warszawa 2005

17.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Bień W., Wydawnictwo: DIFIN 2005, VII 18.Analiza sprawozdań finansowych, Nowak E., Wydawnictwo :PWE, 2005, I 19.Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, r.w., Mills Ośrodek Doskonalenia Kadr sp .z o.o., Gdańsk 2005 20.Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. Wędzki D., Wydawnictwo: PWN 2005, I 21.Analiza finansowa w oparciu o informacje dodatkowe, Rybicki P., wydawnictwo: DIFIN,2004, I 22.Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Głodek Z., Wydawnictwo: PWE, 2004, I

23.Zarządzanie finansami przedsiębiorstw , Podstawy teoretyczne , Przykłady, Szczepankowski P., wyd.: WSPIZ Koźminski ,2004, I 24.Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Gołębiowski G. Tłaczała A., Wydawnictwo: DIFIN, 2005, I 25.Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Leszczyński Z. Skowronek-Mielczarek A., Wydawnictwo: PWE, 2004, I 26.Controling operacyjny w przedsiębiorstwie Sierpińska M, Niedbała B. PWN, Warszawa 2003 27. Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji , Pawłowicz , Wierzba, CEDEWU, 2003 28. Ocena Przedsiębiorstwa według standardów światowych Sierpińska M. Jachna T., /wyd. drugie/, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 29. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Gierszewska G , Romanowska M. PWE 2003 30. Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa , Kamiński, ARS BONI 2003 31. Finanse przedsiębiorstwa , Szyszko, Szczepański ,PWE 2003 32. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej koncepcje systemy narzędzia, a. Cwynar, w. Cwynar,FRRw Polsce, Warszawa 2002 33. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie , Waśniewski , Skoczylas , FRR wP,2002 34. Amortyzacja w finansach przedsiębiorstwa, Iwin, Niedzielski, USZ, Szczecin 2002 35. Finanse przedsiębiorstw, Krzemińska D. ,WSB, Poznań 2002 36. P Szczepankowski, Ocena ryzyka działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych (Metodologia amerykańska, Unii Europejskiej i polska) w "Polska w europie 2000. polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku "Wydawnictwo wyższej szkoły przedsiębiorczości i zarządzania, Warszawa, rok 2001, afiliacja: Wpisz, 37. Wskaźniki finansowe, M. Tyran , OE, Kraków 2001 38. Analiza sprawozdań finansowych Gocławski, Urbanek, Walińska, FRR 2001 39. Finanse przedsiębiorstw wybrane problemy , Kierczyński, Malinowska, LAM 2001 40. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Bednarski , Duraj, Kurtys, Waśniewski, Westyb AE Wrocław 2001 41. Finanse przedsiębiorstw , Fedorowicz Z., Poltext 2000 42. Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania, Waśniewski T., Skoczylas W.,Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997 43. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom 1-2, Bednarski L, Waśniewski T. /red./, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996. 44. Rachunkowość i decyzje finansowe, D. Myddelton , PWE, Warszawa 1996. 45. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Komorowski J. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 46. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Sierpińska M, Wędzki D. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 47. Finanse i firma, Davis E. W, Pointon J., PWE, Warszawa 1997....

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.