13 MAPA operon_2013PP

2 Geografia. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą” Zakres podstawowy Geogra - pdf za darmo

7 downloads 20436 Views 156KB Size

Recommend Stories


mapa graczy
null - pdf za darmo

mapa zasadnicza
null - pdf za darmo

Mapa wyjazdu
null - pdf za darmo

Mapa [K] 02m
null - pdf za darmo

mapa wersja 2
mapa wersja 2 - pdf za darmo

Story Transcript


Zakres podstawowy Geografia

Geografia. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadania 1.–11. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Bieszczad.

Zadanie 1. (2 pkt) Podaj trzy elementy krajobrazu naturalnego widoczne na załączonej mapie, które są charakterystyczne dla przedstawionego obszaru. 1. ........................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................... 3. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 2. (2 pkt) Odszukaj na mapie opisane obiekty i wpisz do tabeli ich nazwy. Opis obiektu

Nazwa

Głęboka zatoka Jeziora Solińskiego położona na NE od miejscowości Polańczyk. Samotna skała na NE od miejscowości Myczkowce. Obiekt zagospodarowania związany z uprawianiem turystyki kwalifikowanej przy drodze krajowej na trasie Orelec – Uherce Mineralne. Wzgórze o wysokości 435 m n.p.m. znajdujące się na SE od miejscowości Polańczyk.

Zadanie 3. (2 pkt) Wymień trzy różnice w zagospodarowaniu turystycznym obszarów z pól F5 i E3. 1. ........................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................... 3. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 4. (1 pkt) Podaj nazwę orogenezy i okresu w dziejach Ziemi, w którym zostały ukształtowane góry przedstawione na mapie. orogeneza: ........................................................................................................................................... okres: ...................................................................................................................................................

2

N5206_ProbnaMatura2013_Geografia_PP_GLOWNY_ark.indd 2

2013-10-22 08:54:49

Geografia. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 5. (2 pkt) a) Wypisz nazwy trzech rezerwatów przyrody znajdujących się na przedstawionym obszarze. 1. ........................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................... 3. ........................................................................................................................................................... b) Wymień, inną niż rezerwat, formę ochrony przyrody zaznaczoną na mapie. ..............................................................................................................................................................

Zadanie 6. (2 pkt) Wymień trzy elementy sieci hydrograficznej widoczne na mapie. 1. ........................................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................................... 3. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 7. (2 pkt) Oblicz odległość rzeczywistą w linii prostej między sklepem w Uhercach Mineralnych (pole C1) a sklepem w Orelcu (pole E2). Zapisz obliczenia, wynik podaj w kilometrach. Obliczenia:

Odpowiedź: .........................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt) Oblicz kąt padania promieni słonecznych w dniu równonocy wiosennej w punkcie widokowym Rubeń (pole E2/E3). Zapisz obliczenia. Obliczenia:

Odpowiedź: .........................................................................................................................................

3

N5206_ProbnaMatura2013_Geografia_PP_GLOWNY_ark.indd 3

2013-10-22 08:54:49

Geografia. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Zadanie 9. (2 pkt) a) Zaznacz miejscowość, w której Słońce wschodzi najwcześniej. A. Zwierzyń B. Łobozew C. Uherce Mineralne D. Polańczyk b) Wskaż miejscowość, w której w dniu przesilenia zimowego Słońce góruje najwyżej nad widnokręgiem. A. Ustjanowa Dolna B. Stefkowa Dolna C. Zwierzyń D. Werlas

Zadanie 10. (1 pkt) Zlokalizuj na mapie zaporę wodną w Solinie. Podaj współrzędne jej południowego skraju.

{ = ........................................................... m = ...........................................................

Zadanie 11. (2 pkt) Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy wymień dwie funkcje gospodarcze zapory wodnej w Solinie. 1. ........................................................................................................................................................... 2. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 12. (3 pkt) Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. W latach 70-tych w północnej Rosji zaczęto drążyć najgłębszą na świecie dziurę w ziemi. Ten gigantyczny projekt o nazwie SG-3, choć miał czysto naukowy cel, wywołał nagle ogólnoświatową panikę. Kiedy przekroczono magiczną granicę 12 km głębokości, natrafiono ponoć na dziwną pieczarę, w której panowała rekordowo wysoka temperatura. Kiedy w dół spuszczono mikrofon zarejestrowano odgłosy, jakich nikt się nie spodziewał. Źródło: http://infra.org.pl/wiat-tajemnic/2012-i-teorie-spiskowe/1121-rosyjska-dziura-do-pieka

a) Wymień dwie przyczyny problemów człowieka z dotarciem do wnętrza Ziemi. 1. ........................................................................................................................................................... 2. ...........................................................................................................................................................

4

N5206_ProbnaMatura2013_Geografia_PP_GLOWNY_ark.indd 4

2013-10-22 08:54:49...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.