ABC komputera Wydanie IV

Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY - pdf za darmo

6 downloads 26744 Views 747KB Size

Recommend Stories


abc-sam-naprawiam-komputer-wydanie-II
Kopia dla: Artur Augustyniak [email protected] Kopia dla: Artur Augustyniak [email protected] Wszelkie prawa - pdf za darmo

Mike Resnick Bacon z komputera
Bacon z komputera Resnick Michael D. Resnick Michael D. Michael Diamond Resnick (ur. 5 marca 1942), - pdf za darmo

Nixon R. - PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV
Nixon R. - PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV - pdf za darmo

Story Transcript


IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRECI

KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE

ABC komputera. Wydanie IV Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 83-7361-290-4 Format: B5, stron: 288

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected]

„ABC Komputera. Wydanie IV” to prosty podrêcznik przeznaczony dla osób, które dotychczas nie mia³y ¿adnego kontaktu z komputerem, a teraz pragn¹ szybko nauczyæ siê jego obs³ugi. Je¿eli wydaje Ci siê, ¿e korzystanie z komputera to czarna magia, ta ksi¹¿ka przekona Ciê, ¿e nie jest to takie trudne, jak mog³oby siê wydawaæ. Od doboru odpowiedniego sprzêtu, przez obs³ugê Windows, a¿ do korzystania z internetu — wszystkie zagadnienia zosta³y opisane prostym i zrozumia³ym dla laików jêzykiem. Lekturê ksi¹¿ki u³atwiaj¹ liczne ilustracje i indeks pojêæ. • Kupujemy komputer — porady • Obs³uga komputera od podstaw • Opis systemu Windows XP • Korzystanie z drukarki • Walka z wirusami komputerowymi • Gry komputerowe • Tworzenie dokumentów w Microsoft Word • Obliczenia, tabele i wykresy w Microsoft Excel • Kompresja dokumentów • Internet w domu • Darmowa poczta elektroniczna • Komunikatory internetowe • Grupy dyskusyjne • Korzystanie z banków internetowych • Poszukiwanie pracy przez internet • Szukanie muzyki w sieci Podrêcznik ten jest owocem osobistych dowiadczeñ autora zdobytych podczas prowadzenia kursów komputerowych. Tysi¹ce osób, które kupi³y poprzednie wydania tej ksi¹¿ki, prze³ama³y swój strach przed komputerem i teraz potrafi¹ wykorzystaæ jego mo¿liwoci w pracy i w rozrywce. Teraz czas na Ciebie!

Spis treści Wstęp ............................................................................................. 11

Część I

Obsługa systemu Windows XP ........................................13

Rozdział 1. Wizyta w sklepie.............................................................................. 15 Co zatem warto wiedzieć przed wejściem do sklepu komputerowego? ..........................16 Elementy podstawowe — widoczne na zewnątrz.......................................................16 Elementy podstawowe — ukryte wewnątrz ...............................................................18 Oprogramowanie podstawowe....................................................................................18 Dostęp do sieci Internet ..............................................................................................19 Podsumowanie ............................................................................................................19

Rozdział 2. Tuż po włączeniu komputera ............................................................ 21 Samodzielna instalacja systemu ........................................................................................21

Rozdział 3. Klawiatura i mysz ............................................................................ 24 Mysz ..................................................................................................................................24 Co to jest menu podręczne? ..............................................................................................25 Klawiatura .........................................................................................................................26 Esc...............................................................................................................................26 CapsLock ....................................................................................................................28 Shift.............................................................................................................................28 Polskie znaki ...............................................................................................................28 Poruszanie się po tekście...................................................................................................29 Klawisze kierunkowe..................................................................................................29 Pozostałe klawisze ......................................................................................................30 Lewy Alt kontra prawy Alt ...............................................................................................31

Rozdział 4. Windows znaczy… okna!.................................................................. 32 Zmiana rozmiaru i położenia okien...................................................................................33 Przesuwanie zawartości okna............................................................................................34

Rozdział 5. Zakończenie pracy komputera lub programu ..................................... 35 Coś dziwnego stało się z programem................................................................................36

Rozdział 6. Zapis i odczyt dokumentów.............................................................. 37 Zasoby komputera .............................................................................................................37 Zapisujemy dokument .......................................................................................................38

6

ABC komputera Odczytujemy dokument ....................................................................................................40 Organizacja systemu plików w komputerze......................................................................40 Szybkie otwieranie dokumentów ......................................................................................44

Rozdział 7. Eksploracja zasobów komputera....................................................... 45 Kopiowanie dokumentów (poznajemy Schowek Windows) ............................................46 Technika „przeciągnij i upuść” .........................................................................................47 Usuwanie (i odzyskiwanie) dokumentów .........................................................................49 Poruszamy się w oknie programu Eksplorator..................................................................50 Nagrywarka CD-R, CD-RW .............................................................................................51

Rozdział 8. Drukowanie dokumentów ................................................................. 54 Drukowanie na drukarce w pracy......................................................................................54 Kupiłeś drukarkę i co dalej?..............................................................................................55 Przypadek 1. Kupiłeś nową drukarkę .........................................................................56 Przypadek 2. Masz starą drukarkę, bez instrukcji i dyskietek instalacyjnych ............56 Ustawienia drukarek..........................................................................................................57

Rozdział 9. Kopiowanie i wklejanie..................................................................... 59 Program graficzny Paint....................................................................................................59 Wielozadaniowość systemu Windows ..............................................................................61 Schowek Windows............................................................................................................62 Kopiowanie i wklejanie w praktyce............................................................................63 Operowanie tekstem..........................................................................................................64

Rozdział 10. Czas na odpoczynek......................................................................... 66 Skąd się biorą gry? ............................................................................................................66 Jak zainstalować nową grę w komputerze?.......................................................................66 Gry dostarczane z systemem Windows.............................................................................67 Saper ...........................................................................................................................67 Pasjans.........................................................................................................................68 Praca, gry… i nauka!.........................................................................................................69

Rozdział 11. System Pomocy Windows ................................................................ 72 Pomoc z zakresu obsługi systemu Windows.....................................................................72 Systemy pomocy ...............................................................................................................74 System pomocy dla konkretnego programu......................................................................74

Rozdział 12. Programy narzędziowe...................................................................... 76 Program Sprawdzanie błędów...........................................................................................78 Program Defragmentator dysków .....................................................................................80 Program Oczyszczanie dysku............................................................................................80

Rozdział 13. Wirusy komputerowe ....................................................................... 82 Skąd się biorą wirusy?.......................................................................................................82 Wirusy w Internecie ..........................................................................................................83 Środki zapobiegawcze.....................................................

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.