Danowski B. - BIOS. Przewodnik. Wydanie IV

► Popraw „niepoprawialne" - zapanuj nad ustawieniami BIOS-u swo.ego komputera ► Od ogółu do szczegółu, czyti pod - pdf za darmo

20 downloads 54683 Views 36MB Size

Story Transcript


► Popraw „niepoprawialne" - zapanuj nad ustawieniami BIOS-u swo.ego komputera ► Od ogółu do szczegółu, czyti podstawy BIOS-u i alfabetyczny spis funkcji ► Zawsze na czasie czyli sposoby aktualizacji i modyfikacji BIOS-u y Różne różności czyli opis funkcji Dual BIOS oraz BIOS kontrolera RAID

BIO

PRZEWÓD

Hd d

S.H.A• R. T.

capab i l i t y

O PIS PONAD

A

mk \

►W Y D A N IE IV OPCJI

► B artosz D anow ski ► A ndrzej Pyrchla

ESI

Spis treści W stę p ...................................................................................................................... 5 Rozdział 1. Podstawowe informacje......................................................................................7 Sposoby wejścia do S ET U P-u..................................................................................................9 Nawigacja po menu SETU P-u................................................................................................10 Sygnały dźwiękowe wydawane przez BIOS ........................................................................13 Jakie urządzenia mają BIOS lub firm w are?.......................................................................... 17 Główne menu SETUP-u ..........................................................................................................19 Oznaczenia stosowane w książce ..........................................................................................22

Rozdział 2.

Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u —

komputerstacjonarny.......23

Rozdział 3.

Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u —

laptopy ............................. 229

Rozdział 4.

Rozwiązanie problemu zapomnianego hasła do BIOS-u ....................... 289 Sposób pierwszy — zworka ................................................................................................ 289 Sposób drugi — bateria ........................................................................................................ 291 Sposób trzeci — pro g ram .....................................................................................................291 Sposób czwarty — hasło serw isow e................................................................................... 292

Rozdział 5.

Aktualizacja BlOS-u .......................................................................................293 Płyta głó w n a.......................................................................................................................... 294 Identyfikacja płyty głównej ........................................................................................... 294 Identyfikacja wersji B IO S -u..........................................................................................297 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ...................................................................................300 Aktualizacja BIOS-u z twardego dysku .......................................................................301 Aktualizacja BIOS-u z poziomu MS Windows ...........................................................303 Inne ciekawe sposoby aktualizacji BIOS-u ................................................................. 306 Czytnik lub nagrywarka płyt CD/DVD .............................................................................. 308 Identyfikacja napędu i wersji firmware’u .................................................................... 308 Poszukiwanie nowej wersji firmware’u ........................................................................309 Aktualizacja firmware’u z poziomu MS Windows .................................................... 310 Aktualizacja firmware’u z poziomu MS-DOS ............................................................311 Karty graficzne ...................................................................................................................... 312 Identyfikacja karty graficznej i wersji firmware’u ..................................................... 312 Aktualizacja firmware’u .................................................................................................315 Aktualizacja całego PC — LiveUpdate 3 firmy MSI ....................................................... 316

4

Rozdział 6.

BIOS. Przewodnik

Rozwiązywanie problemów z błędną aktualizacją.................................321 Awarie płyt głównych .......................................................................................................... 322 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock ..............................................322 Gdy widać jedynie czarny ekran monitora .................................................................. 323 Gdy także BootBlock jest uszkodzony .........................................................................324 Gdy układ flashrom jest wlutowany w płytę ...............................................................328 Gdy układ umieszczony jest w podstawce i zawiodły wszystkie możliwości jego reanimacji ................................................... 328 Awarie napędów optycznych................................................................................................331 Ogólna procedura napraw y............................................................................................ 332 Naprawa urządzeń, które powodują błędy podczas pracy ......................................... 332 Awarie kart graficznych ....................................................................................................... 332 Zakłócenia obrazu .......................................................................................................... 332 Komputer nie uruchamia się z zamontowaną kartą graficzną ...................................333

Rozdział 7.

Rozwiązywanie problemów z instalacją dużych dysków twardych ... 335 Sposób pierwszy — aktualizacja B lO S -u ...........................................................................335 Sposób drugi — zworka ....................................................................................................... 336 Sposób trzeci — menedżer dyskow y.................................................................................. 336

Rozdział 8.

Opis funkcji DualBIOS ...................................................................................341

Rozdział 9.

Modyfikacje BIOS-u ........................................................................................345

Rozdział 10. BIOS kontrolera RAID .................................................................................... 349 Podstawy ................................................................................................................................ 349 RAID 0 — striping......................................................................................................... 350 RAID 1 — mirroring ...................................................................................................... 350 RAID 0+1 — striping + mirroring ............................................................................... 351 RAID 3 i 5 ....................................................................................................................... 351 Zakładanie m acierzy..............................................................................................................351 Usuwanie istniejącej macierzy ............................................................................................ 354

Dodatek A

Oznaczenia płyt głównych ........................................................................... 357

Dodatek B

Przydatne odnośniki do stron związanych z BIOS-em ............................373 Podsumowanie ............................................................................................... 375 Skorowidz ........................................................................................................ 377

Wstęp Książka, którą trzymasz w rękach, to kolejne — już czwarte — wydanie polskojęzycznego przewodnika po opcjach BIOS-u. Nie kryjemy z Andrzejem satysfakcji, że nasza książka jest jedyną publikacją na polskim rynku książkowym, która w sposób kompleksowy i tak obszerny porusza zagadnienia związane ze znaczeniem i konfiguracją setek opcji wystę­ pujących w BlOS-ach płyt głównych. Poprzednie wydania okazały się bezapelacyjnym hitem, o czym świadczą doskonałe recenzje i opinie czytelników oraz bardzo dobra sprze­ daż. Wyznacznikiem popularności może być również fakt, że tuż po publikacjach ko­ lejnych wydań w internecie pojawiają się nowe strony, na których autorzy radzą, w jaki sposób konfigurować BIOS, uzupełniane są również istniejące witryny, po raz ostatni aktualizowane w okresie premier poprzedniego wydania przewodnika. Innymi słowy, na następne edycje naszej książki czeka wielu ludzi zainteresowanych problematyką konfiguracji BIOS-u, co nas cieszy i daje motywację do pracy nad kolejnymi publikacjami podręcznika. Przygotowując książkę, opieraliśmy się na naszej wiedzy, latach doświadczeń i informa­ cjach zdobytych bezpośrednio u producentów płyt głównych i BlOS-ów. Przewertowaliśmy setki instrukcji płyt głównych i uparcie dążyliśmy do tego, aby Czytelnik otrzymał jak najlepszy produkt. W 2004 roku uznaliśmy, że potrzebna jest publikacja, która poruszy problemy prawidłowej konfiguracji BIOS-u i omówi znaczenie wszystkich tych dziwnych opcji. W ten sposób powstało pierwsze wydanie książki BIOS. Przewodnik. Ze względu na galopujące tempo rozwoju komputerów i wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań w drugiej połowie 2005 roku światło dzienne ujrzało drugie wydanie naszego przewodnika. Tym razem udo­ stępniliśmy opracowanie ponad 500 opcji dostępnych w różnych wersjach BIOS-ów i płyt głównych. Rok 2007 to czas, kiedy na rynku pojawiło się trzecie wydanie naszego pod­ ręcznika. Aktualizacja trzeciego wydania zawiera opis ponad 350 nowych opcji oraz dział poświęcony opcjom występującym w laptopach. Rok 2010 to czwarte wydanie przewodnika. Również tym razem spę...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.