Davis M. - PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II

3 Spis treści Wprowadzenie ..............................................................................................................7 - pdf za darmo

10 downloads 19215 Views 14MB Size

Story Transcript


Spis treści

Wprowadzenie .............................................................................................................. 7 1. Treść generowana dynamicznie i Internet ..................................................................11 Protokół HTTP i Internet Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym Zalety używania PHP oraz MySQL Wartość wolnego oprogramowania Komponenty aplikacji PHP Integracja wielu źródeł informacji Żądanie danych ze strony internetowej

11 12 13 13 14 17 21

2. Instalacja ......................................................................................................................25 Lokalne tworzenie aplikacji Praca zdalna

25 46

3. Poznajemy PHP ............................................................................................................ 51 PHP i tekst HTML Tworzenie klocków kodu

51 55

4. Podejmowanie decyzji w PHP ..................................................................................... 73 Wyrażenia Operatory Instrukcje warunkowe Pętle

73 75 82 88

5. Funkcje .........................................................................................................................95 Wywoływanie funkcji Definiowanie funkcji Programowanie zorientowane obiektowo

97 99 105

3

6. Tablice ......................................................................................................................... 117 Podstawy tablic

117

7. Praca z bazą danych MySQL .......................................................................................131 Baza danych MySQL Zarządzanie bazą danych Używanie narzędzia phpMyAdmin Koncepcja bazy danych Język SQL

131 134 135 139 141

8. Bazy danych ............................................................................................................... 155 Projekt bazy danych Tworzenie kopii zapasowej danych i ich przywracanie Zaawansowany SQL

155 164 168

9. Współpraca PHP i MySQL .......................................................................................... 187 Proces Wykonywanie zapytania do bazy danych za pomocą funkcji PHP Używanie PEAR

188 188 198

10. Praca z formularzami sieciowymi ............................................................................. 207 Tworzenie formularza sieciowego Szablony

207 225

11. Praktyczne PHP ..........................................................................................................233 Funkcje dotyczące ciągu tekstowego Funkcje daty i godziny Operacje na plikach Wywoływanie poleceń systemowych

233 244 248 260

12. XHTML ........................................................................................................................263 Dlaczego XHTML? Przestrzenie nazw XHTML i XML Wersje XHTML Generowanie dokumentu XHTML w PHP

265 266 266 273

13. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP ...................................................... 275 Zmiana obiektów bazy danych z poziomu PHP Operacje na danych tabeli Wyświetlanie wyników zapytania wraz z osadzonymi łączami Jeden plik wyświetlający formularz i przetwarzający jego dane

4

|

Sp s treśc

275 278 279 283

Uaktualnianie danych Usuwanie danych Wykonywanie podzapytania

289 290 296

14. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu ........................................................................299 Pliki cookie PHP i uwierzytelnianie HTTP Sesje Wykorzystanie modułu Auth_HTTP do uwierzytelniania

299 302 307 314

15. Bezpieczeństwo ......................................................................................................... 319 Bezpieczeństwo sesji

328

16. Sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów ............................................. 337 Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkowników za pomocą JavaScript Dopasowywanie wzorców Ponowne wyświetlenie formularza w przypadku niepomyślnego testu poprawności danych

337 341 345

17. Przykładowa aplikacja .............................................................................................. 351 Plik konfiguracyjny Szkielet stron Baza danych Wyświetlanie streszczeń artykułów Wyświetlanie artykułów wraz z komentarzami Dodawanie i modyfikowanie artykułów Dodawanie i modyfikowanie komentarzy

352 352 355 358 360 364 371

18. Kończymy naszą podróż ............................................................................................ 377 Standardy kodowania w PHP PEAR Struktury PHP Ajax Wiki Szukanie pomocy w Internecie

377 381 383 383 384 384

Dodatek. Odpowiedzi na pytania ......................................................................................387 Skorowidz ............................................................................................................................. 401

Sp s treśc

|

5

6

|

Sp s treśc

Wprowadzenie

Technologie PHP i MySQL stanowią doskonałe połączenie możliwości pozwalających na łatwe budowanie aplikacji sieciowych. Jeżeli Czytelnik tworzył już strony internetowe, ale chciałby konstruować znacznie bardziej zaawansowane witryny, które mogą się rozrastać i współdziałać z użytkownikami, to PHP i MySQL są świetnym wyborem. Celem niniejszej książki jest przedstawienie wad i zalet technologii PHP i MySQL, a tym samym uniknięcie pytań typu „dlaczego to nie działa?”. W książce zostaną przedstawione wskazówki pozwalające programiście uporać się z mogącymi wystąpić problemami bez wyrywania sobie włosów z głowy.

Dla kogo przeznaczona jest książka? Książka została napisana z myślą o Czytelnikach, którzy chcą poznać sposoby tworzenia dynamicznych witryn internetowych. Grono odbiorców może obejmować także grafików pracujących w działach IT lub firmach reklamowych zajmujących się tworzeniem statycznych witryn internetowych, którzy chcą pójść o krok dalej i rozpocząć budowę witryn działających w oparciu o bazy danych. Książka może zainteresować również programistów Flash i HTML, choć oni będą musieli poszerzyć wiedzę z zakresu baz danych i programowania.

Założenia przyjęte w książce W książce przyjęto założenie, że Czytelnik doskonale zna sposób działania przeglądarek internetowych oraz ma podstawową wiedzę na temat języka HTML. Znajomość języka JavaScript może być natomiast użyteczna (rozdział 16.), ale ogólnie nie jest wymagana. Oczywiście może się zdarzyć, że Czytelnik będzie miał znacznie większą wiedzę niż przedstawiona w książce. Dla osób znających techniki tworzenia stron internetowych za pomocą MySQL i PHP lepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po książkę bardziej w rodzaju encyklopedii niż wprowadzenia. Przykładem książki dla zaawansowanych jest „PHP. Almanach” Paula Hudsona oraz „MySQL. Almanach” Russella Dyersa — obie wydane przed Wydawnictwo Helion.

7

W jaki sposób zorganizowana jest ta książka? Książka rozpoczyna się od zaprezentowania sposobów współpracy technologii w niej omówionych. Ponieważ istnieje wiele języków i technologii współdziałających z dynamicznymi stronami internetowymi, najlepszym rozwiązaniem jest solidne zrozumienie zasad ich współpracy. Przedstawiony w książce język PHP stanowi pakiet integrujący technologie używane do budowania dynamicznych witryn internetowych. Następnym krokiem będzie omówienie instalacji na komputerze lokalnym podstawowych pakietów oprogramowania. Książka koncentruje się na PHP i MySQL, ale do wykorzystania pełni ich możliwości wymagany jest także serwer WWW Apache. Interpreter PHP współpracuje z serwerem WWW podczas przetwarzania dynamicznych treści. Zaprezentowana zostanie również instalacja bazy danych MySQL w systemach Windows, Mac i Linux. Jeżeli Czytelnik nie chce instalować wymienionego oprogramowania na komputerze lokalnym, w procesie tworzenia dynamicznych stron internetowych można wykorzystać konto na serwerze oferowanym przez dostawcę usług internetowych (ISP). Język PHP pełni bardzo ważną funkcję w integracji wszystkich komponentów, stąd kolejnym krokiem będzie przedstawienie podstaw pracy z PHP. Omówione zagadnienia obejmują podstawy języka, takie jak rodzaje danych, logika programu oraz zmienne. Funkcje, tablice i formularze zostaną przedstawione w oddzielnych rozdziałach w celu dokładnego objaśnienia sposobu ich działania. Ponieważ zagadnienia baz danych mogą być dla Czytelnika zupełną nowością, w pierwszej kolejności zostaną więc zaprezentowane koncepcje stosowane podczas projektowania i używania relacyjnych baz danych. Następnie będą omówione poszczególne przykłady używania bazy MySQL do operacji na zgromadzonych w niej danych. Po pobraniu danych z bazy danych trzeba będzie użyć języka PHP w celu umieszczenia tych danych w dynamicznie generowanej treści. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz kontrolą dostępu zostaną omówione w oddzielnych rozdziałach. Mimo że bezpieczeństwo może wydawać się nudnym tematem, to jednak jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście przechowywania na stronie internetowej informacji poufnych. W książce zostanie przedstawionych kilka najczęstszych pułapek związanych z kwestiami bezpieczeństwa. Nie pominiemy także języka XHTML, który stanowi kolejną generację HTML. W książce zostaną więc przedstawione tematy związane z używaniem XHTML na witrynach internetowych oraz współpracy z językiem PHP. Na końcu zostaną szczegółowo omówione przykładowe aplikacje demonstrujące współdziałanie wszystkich technologii na przykładzie tworzenia użytecznych i szybkich witryn internetowych. Przedstawione zostaną również witryny internetowe i fora, na których można znaleźć dodatkowe informacje na temat zagadnień omówionych w książce.

8

|

Wprowadzen e

Dodatkowe pozycje Po zapoznaniu się z materiałem omówionym w niniejszej książce Czytelnik może stwierdzić, że niektóre z poruszonych tematów chciałby poznać znacznie bardziej szczegółowo. Poniższa lista przedstawia książki zawierające dokładniejsze omówienie wybranych technologii: • Run Your Own Web Server Using Linux & Apache, Tony Steidler-Dennison (Wydawnictwo

SitePoint), • PHP. Almanach, wydanie pierwsze, Paul Hudson (Wydawnictwo Helion), • MySQL. Almanach, wydanie pierwsze,...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.