egzamin z zadan2

! "# $ # % & $ ' ( () * +, - ( " ./ & / / / ( == +, " 0 −= ( 123"4 !( 5 / - ) * +,= 123"4 2 6      - pdf za darmo

5 downloads 35529 Views 92KB Size

Recommend Stories


egzamin z zadan1
MSB, I rok EGZAMIN Z MATEMATYKI, 16 czerwca 2003 Twoje imii nazwisko: ................................................................................... - pdf za darmo

egzamin z angielskiego b2 polsl
egzamin z angielskiego b2 polsl( egzamin_z_angielskiego_b2_polsl.zip ) Nacisnij na obrazek lub skopiuj - pdf za darmo

11. Egzamin
grupa pierwsza: 1. podaj definicje pesymistycznej i sredniej zlozonosci obliczeniowej 2. wymien i krotko - pdf za darmo

Story Transcript


! &$

"# ' - (

$

" ./ =

& 0

−"

" ./ =

2 " = , +

& −0

(

!(

 8 

(

/

5

)

/

- ) *

4"3 21

2  "

(

= , +=

/(

4"3 21

= ,+ ′,#+ = −2 8

,+

*

/

− " # = 7  #

2 6

%

()

/

(

= , +

9 * ,#+ = " -

#

(

=

′′ + = :

′, +

/ 403 ;1

2 = , +=

/( !(

403 ;1 -

-

5

/

- ) * 403 :1

4:3 ;1 2 < )

9

& &

/

(/

( < ( 2 = #- = #- = − " +2 < ,"- #- =+ - ,#- 2- 0+ ,#- #- 2+

( ./

/

/

, +=

* -

,

-

>

- )

2

= , - + *

@ ,

-

&

(

∈ 4;3 201 5

= , +

) *

&

+

= , + = , − 2+ 2

" ./

?

;−" -

-

4;3 201 = +

= , - +

-

, + = , + "+ ′′ + ′′ = # ′′ + ′′ = # + "

9-

)

&

(...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.