Energia dla Polski - rok 2012

Ile energii zużywa każdy z nas w Polsce Rok Zużycie roczne W przeliczeniu na jedną osobę Węgiel kamie - doc za darmo

6 downloads 54509 Views 63KB Size

Recommend Stories


Antologia - Rok 2012 rtf
null - rtf za darmo

Antologia - Rok 2012 mobi
null - mobi za darmo

Antologia - Rok 2012 epub
null - epub za darmo

Elektronika dla wszystkich 2012-11
Elektronika dla wszystkich 2012-11 - pdf za darmo

Story Transcript


Ile energii zużywa każdy z nas w Polsce
" " " " "
" "Rok "Zużycie roczne "W przeliczeniu na "
" " " "jedną osobę "
" " " " "
"Węgiel "2000 "84,90 "2,23 "
"kamienny "2010 "94,75 "2,46 "
"(w mln ton) "2011 "91,40 "2,37 "
" " "mln ton "ton "
" " " " "
"Węgiel "2000 "59,5 "1,57 "
"brunatny "2010 "56,7 "1,47 "
"(w mln ton) "2011 "62,9 "1,63 "
" " "mln ton "ton "
" " " " "
"Ropa "2000 "18,30 "0,482 "
"(w mln ton) "2010 "24,46 "0,635 "
" "2011 "23,37 "0,607 "
" " "mln ton "ton "
"Gaz " " " "
"(w mld m3) "2000 "13,2 "347 "
" "2010 "14,1 "366 "
" "2011 "14,7 "382 "
" "2012 "15,8 "347 "
" " "mld m3 "m3 "
" " " " "
"Zainstalowana"2000 "34,6 "910 "
"moc "2010 "35,8 "930 "
"elektrowni "2011 "37,4 "970 "
"(GWe) "2012 "38,0 "987 "
" " "GWe "W "
" " "Koniec 2012: wkład od " "
" " "energii odnawialnej" " "
" " "wynosił ok. 4,4 GW " "
" " " " "
"Produkcja "2000 "145 TWh=522 PJ "3,82 "
"energii "2010 "158 TWh=567 PJ "4,10 "
"elektrycznej "2011 "164 TWh= 590 PJ "4,10 "
" "2012 "161 TWh= 580 PJ "4,10 "
"1 TWh = 3,6 " "Koniec 2012 wkład od "MWh "
"PJ " "energii odnawialnej" " "
" " "wynosił ok. 13 TWh " "
" " " " "
"Zużycie "2000 "138 TWh=497 PJ "3,63 "
"energii "2010 "155 TWh= 558 PJ "4,03 "
"elektrycznej "2011 "158 TWh= 569 PJ "4,10 "
" "2012 "157 TWh= 565 PJ "4,08 "
"1 TWh = 3,6 " " "MWh "
"PJ " " " "
" " " " "
"Produkcja "2000 "558 "14,6 "
"ciepła "2010 "560 "14,5 "
"(PJ) "2011 "518 "13,4 "
" "2012 "565 "14,7 "
" " "PJ "GJ "


Na podstawie opublikowanych danych szacuje się całkowite zużycie energii w
Polsce na ok. 3750 PJ rocznie, czyli ok. 98 GJ na jedną osobę rocznie.
Tyle energii zużywa pracujący non stop" motorek elektryczny o mocy
ok. 3,1 kW.


ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
" " "
"Nośnik energii "MJ/kg "
" " "
"D–D ( reakcja syntezy) "~ 108 "
"czysty 235U (pełne " "
"rozszczepienie przez "7,0×107 "
"neutrony termiczne) " "
"D2O "~107 "
"(reakcja syntezy D-D) " "
"paliwo typu UO2, wzbogacenie "1,5×10 6 "
"2,5% " "
"neutrony termiczne " "
"naturalny uran, "5,0×10 5 "
"neutrony termiczne " "
" " "
"210Po (rozpad () "moc wydzielana ~200 W/g "
"T½ = 138,4 dni " "
" " "
"238Pu (rozpad () "moc wydzielana ~0,5 W/g "
"T½ = 87,74 lat " "


Nośniki konwencjonalne
" " " "Porównanie "Ciepło "
"Materiał "MJ/kg " "typowych paliw "spalania "
" " " " "(w MJ/kg) "
"wodór "~120 " "węgiel kamienny "20 ( 37 "
"metan "~50 " "węgiel brunatny "~ 17 "
"paliwa kopalne"20 – 110 " "koks "~32 "
"wodospad " " "drewno (suche) "10 (15 "
"wysokość 100m "~1 " " " "
" " " " " "
"różne baterie"0,1 – 0,4 " "ropa "40 ( 42 "
"chemiczne " " " " "
" " " "benzyny "41 ( 44 "
"sprężyna "0,00016 " " " "
" " " " oleje opałowe "40 ( 45 "


1 MeV = 1 000 000 eV
Spalenie (w tlenie) jednego atomu węgla ~ 4 eV
Jądrowe [nuklearne] źródła energii, oparte na reakcji rozszczepienia jąder
ciężkich, np. 235U+nth ( produkty rozszczepienia + 195 MeV
Źródło Egbert Boeker & Rienk van Grondelle Environmental Physics
wydane po polsku - FIZYKA ŚRODOWISKA" PWN 2002...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.