Gilmore W. - PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV

Spis treści O autorze ...............................................................................................................19 - pdf za darmo

9 downloads 6631 Views 5MB Size

Story Transcript


Spis treści

O autorze ...............................................................................................................19 O recenzencie technicznym ....................................................................................21 Podziękowania ......................................................................................................23 Wprowadzenie ......................................................................................................25 Rozdział 1.

Prezentacja PHP .....................................................................................................27 Historia .................................................................................................................................................. 28 PHP 4 .............................................................................................................................................. 28 PHP 5 .............................................................................................................................................. 29 PHP 5.3 ........................................................................................................................................... 30 PHP 6 .............................................................................................................................................. 30 Ogólne cechy języka ............................................................................................................................ 31 Praktyczność .................................................................................................................................. 31 Możliwości ..................................................................................................................................... 32 Potencjał ......................................................................................................................................... 32 Cena ................................................................................................................................................ 33 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 33

Rozdział 2.

Konfiguracja środowiska .......................................................................................35 Wymagania wstępne instalacji ........................................................................................................... 36 Pobieranie serwera Apache ......................................................................................................... 36 Pobieranie PHP ............................................................................................................................. 36 Pobieranie dokumentacji ............................................................................................................. 37 Instalacja Apache i PHP w systemie Linux ...................................................................................... 38 Instalacja Apache i PHP w systemie Windows ............................................................................... 39 Instalacja serwera IIS i PHP w systemie Windows ......................................................................... 41 Testowanie instalacji ........................................................................................................................... 41 Konfiguracja PHP ................................................................................................................................ 43 Konfiguracja PHP w trakcie tworzenia w systemach Linux ................................................... 43 Modyfikowanie PHP budowanego w systemie Windows ...................................................... 44 Konfiguracja PHP w trakcie jego działania ...................................................................................... 44 Korzystanie z dyrektyw konfiguracyjnych PHP ....................................................................... 44 Dyrektywy konfiguracyjne PHP ................................................................................................. 46

SPIS TREŚCI

Wybór edytora ..................................................................................................................................... 59 Adobe Dreamweaver CS5 ............................................................................................................ 59 Notepad++ ..................................................................................................................................... 60 PDT (PHP Development Tools) ................................................................................................. 60 Zend Studio ................................................................................................................................... 60 Wybór firmy udostępniającej serwery WWW ................................................................................ 60 Siedem pytań do firm udostępniających serwery WWW ....................................................... 61 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 62

Rozdział 3.

Podstawy PHP .......................................................................................................63 Umieszczanie kodu PHP na stronach WWW ................................................................................. 63 Domyślna składnia ....................................................................................................................... 64 Krótkie znaczniki .......................................................................................................................... 64 Skrypt .............................................................................................................................................. 65 Składnia ASP ................................................................................................................................. 65 Osadzanie wielu fragmentów kodu ............................................................................................ 65 Komentowanie kodu ........................................................................................................................... 66 Jednowierszowe komentarze w stylu C++ ................................................................................ 66 Składnia skryptów powłoki ......................................................................................................... 66 Komentarze wielowierszowe, składnia C .................................................................................. 67 Generowanie danych wyjściowych ................................................................................................... 67 Instrukcja print() .......................................................................................................................... 67 Instrukcja echo() ........................................................................................................................... 68 Instrukcja printf() ......................................................................................................................... 69 Instrukcja sprintf() ....................................................................................................................... 70 Typy danych dostępne w PHP ........................................................................................................... 70 Skalarne typy danych ................................................................................................................... 70 Złożone typy danych .................................................................................................................... 72 Konwersja typów danych przy użyciu rzutowania .................................................................. 73 Adaptacja typów danych poprzez ich zmienianie .................................................................... 74 Funkcje związane z typami danych ............................................................................................ 75 Funkcje identyfikujące typ .......................................................................................................... 75 Identyfikatory ....................................................................................................................................... 76 Zmienne ................................................................................................................................................ 76 Deklaracje zmiennych .................................................................................................................. 76 Zasięg zmiennych ......................................................................................................................... 78 Zmienne superglobalne ............................................................................................................... 80 Stałe ........................................................................................................................................................ 84 Definiowanie stałych .................................................................................................................... 85 Wyrażenia ............................................................................................................................................. 85 Operandy ....................................................................................................................................... 85 Operatory ....................................................................................................................................... 85 Umieszczanie wartości w łańcuchach znaków...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.