HOLANDIA formularz + formy-1

HOLANDIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, które od na - pdf za darmo

6 downloads 74733 Views 286KB Size

Recommend Stories

Story Transcript


HOLANDIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, które od nas otrzymałeś powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wypełnij i podpisz; 2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO – wypełnij i podpisz; 3. OBCOJĘZYCZNE FORMY – podpisz jedynie w miejscach oznaczonych krzyżykami (X); UWAGA! Podpis musi być zgodny z dokumentem tożsamości! 4. DWIE UMOWY – podpisz oba egzemplarze (jeden z nich jest przeznaczony dla Ciebie). Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę odzyskania nadpłaconego podatku przygotuj również: 1. Wszystkie oryginały lub kopie dokumentów od pracodawcy: JAAROPGAVE (roczna karta podatkowa) lub SALARISY (odcinki z wypłat); 2. Kopię DOWODU OSOBISTEGO lub PASZPORTU. Odeślij do nas WSZYSTKIE DOKUMENTY lub zadzwoń już teraz i umów się na bezpłatny odbiór przesyłki przez kuriera! Nasz adres: Euro-Tax.pl ǁƌŽƚWŽĚĂƚŬƵ^͘͘, Skr. pocz. nr 1188, 53-675 Wrocław.

UWAGA! DODATKOWE INFORMACJE! Kompletnie i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zapewni sprawniejsze uzyskanie Twojego zwrotu podatku! Jeżeli napotkasz jakiekolwiek trudności w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów skontaktuj się z nami pod numerem infolinii: 71 799 0 600.

POZDRAWIAM, TOMASZ JAMROZY PREZES EURO-TAX.PL

Euro-Tax.pl ;XSPU1PEBULV4" ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1 53-659 Wrocław

NIP: Regon: KRS:

108-00-09-959 142746896 0000374951

Infolinia: E-mail:

+48 71 799 0 600 [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY HOLANDIA - ROK:

DANE OSOBOWE Imię

Data urodzenia

Nazwisko

E-mail

Telefon kontaktowy

NUMER SOFI

Adres w Polsce Adres w Holandii

HISTORIA ZATRUDNIENIA W HOLANDII (dzień/miesiąc/rok) Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Dane pracodawcy (nazwa, adres, telefon)

DANE O DZIECIACH

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów marketingowych.

DATA I PODPIS Euro-Tax.pl Sp. ;XV4" ;XSPU1PEBULV4" z o.o. ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1 53-659 Wrocław

NIP: Regon: KRS:

108-00-09-959 142746896 0000374951

Infolinia: E-mail:

+48 71 799 0 600 [email protected]

……………………

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA Imię i nazwisko

Data ślubu

Data urodzenia

NUMER SOFI

DODATKOWE PYTANIA Czy przebywałeś w danym roku podatkowym na terenie innego kraju niż Holandia (łącznie z Polską)?

TAK / NIE KRAJ

Jeżeli tak, podaj kraj oraz daty wjazdu i wyjazdu:

WJAZD WYJAZD

Czy byłeś zameldowany w Holandii?

TAK / NIE

Jeżeli tak podaj daty od kiedy do kiedy: Czy starałeś się o zwrot podatku za inne lata podatkowe?

TAK / NIE

Jeżeli tak, podaj za jakie: Czy uzyskałeś w danym roku podatkowym jakiś dochód poza Holandią?

TAK / NIE

Jeżeli tak, podaj kwotę: Czy pobierałeś/pobierasz zasiłek zdrowotny „Zorgtoeslag”?

TAK / NIE

DATY WJAZDÓW I WYJAZDÓW Z HOLANDII W DANYM ROKU PODATKOWYM Data wjazdu (dzień – miesiąc - rok)

Data wyjazdu (dzień – miesiąc - rok)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku oraz celów marketingowych.

DATA I PODPIS Euro-Tax.pl ;XSPU1PEBULV4" Sp. z o.o. ul. W. Sikorskiego 2-8, lok. 1 53-659 Wrocław

NIP: Regon: KRS:

108-00-09-959 142746896 0000374951

Infolinia: E-mail:

+48 71 799 0 600 [email protected]

……………………

PEŁNOMOCNICTWO (DE MACHTIGING) De ondergetekende: ________________________________________________________________________ Straat en huisnummer:

Postcode: _______________________________________________________________ Woonplaats:______________________________________________________________ Sofinummer: Geboortedatum:

Verleent volmacht aan: ________________________________________________________________________ Tot vertegenwoordiging van mijn persoon bij de Nederlandse Belastingdienst voor het jaar .............. en de daarop volgende jaren, totdat deze machtiging door ondergetekende schriftelijk wordt herroepen. De machtiging omvat het voeren van alle zaken. Ik verzoek u vriendelijk om mijn gehele correspondentie betreffende de zorgtoeslag naar het onderstaande adreste sturen: Szelagowska 25/2-3, 61-626 Poznan, Polen •

Zezwalam na przesy łanie wszelkiej korespondencji z Urz ędu Skarbowego w Holandii na adres: ul. Szelagowska 25/2- 3, 61-626, Poznan, Polen

Eveneens machtig ik mijn vertegenwoordiger om alle formulieren van de Belastingdienst die de aangifte inkomstenbelasting en zorgtoeslag voor het bovengenoemde jaar betreffen, te ondertekenen. Zezwalam na otrzymywanie korespondencji dotyczące podatku i na podpisywanie jej w moim imieniu. Door ondertekening van deze volmacht worden alle eerder getekende volmachten ingetrokken en eerder gematichtigde personen van hun taken ontslagen.

_______________

_________

Plaats

Datum

X________________ Handtekening...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.