LITERATURA OSADNICTWO WIEJSKIE

Wydział Architektury PW 20151 OSADNICTWO WIEJSKIE Literatura podstawowa - Ciołek G., Regionalizm w b - pdf za darmo

7 downloads 73062 Views 60KB Size

Recommend Stories


r2_2_09a - Osadnictwo wiejskie i miejskie - PDF
r2_2_09a - Osadnictwo wiejskie i miejskie - PDF - pdf za darmo

Literatura Maya
null - pdf za darmo

B. Harres - Budownictwo wiejskie (1883)
B. Harres - Budownictwo wiejskie (1883) - pdf za darmo

PW 26 - Prasa, literatura i satyra
PW 26 - Prasa, literatura i satyra - pdf za darmo

Story Transcript


OSADNICTWO WIEJSKIE

Literatura podstawowa -

-

Ciołek G., Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce (przedruk pracy archiwalnej), Kraków, 1984, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Czerwiński T., Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa, 2006, Muza S.A., Drożdż - Szczybura M., O wyrazie architektonicznym budynków inwentarskich. Od kraalu do farmy pionowej, Kraków. 2011. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Grabowska A., „Tożsamość architektury – współczesny problem architektoniczny w wiejskim krajobrazie kulturowym”, w: Odnowa polskiej wsi, Czarnecki W.,( red), str. 179- 186, Białystok, 2006,WA Politechnika Białostocka Kamiński Z., J., Współczesne planowanie wsi w Polsce- Zagadnienia ruralisty, Gliwice, 2008, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Kowicki M., Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, Monografia 222 Kraków, 1997, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Kowicki M., Patologie / wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich,, Kraków, 2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Kupidura A., Łuczewski M., Kupidura P., - Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, Warszawa, 2011, PWN Liżewska I., Knercera W. (red), Zachowane- ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Olsztyn, 2003, Borussia Ruralistyka, Warszawa, 1972, Arkady Niedźwiecka-Filipiak I., Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej, Wrocław, 2010, Uniwersytet Przyrodniczy Pokropek M. i W., Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. 1., Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Warszawa 1995. Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie, Warszawa, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

Literatura uzupełniająca -

-

-

Bartoś M., Zalewska B., Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, Olsztyn, 2003, Borussia, Bogdanowski. J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu,, Warszawa, 1976, Ossolineum Böhm A., Planowanie Przestrzenne dla Architektów Krajobrazu, o czynniku kompozycji, Kraków 2006. Politechnika Krakowska, J. Burszta, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, O tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowań wsi, 1958, Ossolineum, Gloger Z., Budownictwo drzewne w dawnej Polsce, Warszawa, 1907, reprint Grabowska A., „ Elementy tożsamości polskiego krajobrazu kulturowego- wieś i miasteczko, dom drewniany” ,w: „IX konferencja Naukowa – Wieś Polska w Nowym Stuleciu, Białystok- Wigry, 1921 maja 2000” , str. 50-55, Białystok, 2000, Politechnika Białostocka Gzell S., Fenomen małomiejskości Warszawa, 1996, AKAPIT DTP, Kowicki M., Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków społecznousługowych dla małych społeczności lokalnych, Kraków, 2004, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Jalinik M. (red), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Białystok, 2007, Politechnika Białostocka 1

Wydział Architektury PW 2015

-

-

-

Krajobraz i ogród wiejski. T. 4 Dziś i jutro wsi, (red.) Janecki J., Borkowski Z., 2006, KUL, Krassowski W., Problemy regionalizacji w studiach nad zabudową wsi, [w:] Ze studiów nad budownictwem wiejskim, "Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", R. VI, z. 1/16, Warszawa 1957. Liżewska I., Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach, Olsztyn, 2007, Borussia, Piaścik F., Krótka charakterystyka tradycyjnych form architektury ludowej, [w:] Ze studiów nad budownictwem wiejskim, "Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", R. VI, z. 1/16, Warszawa 1957. Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976. Przesmycka E., Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin, 2008, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Storz K., Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur, Warszawa, 2011, Scholar Szymski A. M., Rzeszotarska – Pałka M., Ignaczak – Felińska J., Pawłowski W., Wieś Pomorska, wczoraj i dziś . Szczecin, 2006, Walkowska Wydawnictwo Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku, red. naukowa W. Czarnecki, Białystok, 2007, Wydawnictwo WSzFiZ w Białymstoku Rolnictwo ekologiczne, red. Sołtysiak U., Warszawa, 1993, Ekoland, Leben & Umwelt Rzymkowski A., Chowaniec M., Ruralistyka, Warszawa, 1972, Arkady, Tłoczek I., Dom mieszkalny na polskiej wsi, Warszawa 1985, PWN Tworkowski S., Problemy krajobrazu i architektury wsi, Warszawa, 1977, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Wejchert K., Elementy Kompozycji Urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984. Wiśniewska M., Planowanie osiedli wiejskich, Warszawa, 1984, Arkady, Wiśniewska M., Wiśniewski J., Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej60 lat istnienia, Warszawa, 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wojciechowski L., Nowoczesna zagroda, Warszaw 1989, PWRiL,

2

Wydział Architektury PW 2015...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.