Maj M. - Sen Mistrza

M i c h a ł m a j SEN MISTRZASEKRETY TWÓRCZEGO SNU Lu Lu X Spis t r e ś c i W s t ę p ......................................................................................................5 T w - pdf za darmo

2 downloads 83296 Views 25MB Size

Recommend Stories


11. maj 15
Z rachunku 54 1090 1753 0000 0001 0883 0793 SUSANNA V KACZMAREK UL. NOAKOWSKIEGO 10/21 00-666 WARSZAWA - pdf za darmo

Story Transcript


M

i c h a ł

m a j

SEN MISTRZA SEKRETY TWÓRCZEGO SNU Lu Lu

X

Sp i s

treści

W s t ę p ......................................................................................................5 T w o j e o t o c z e n i e — p r z y s t o s u j j e .............................. 9 D l a c z e g o w a r t o w s t a w a ć w c z e ś n i e j ? ................15 P r z e d s n e m — c o w a r t o z r o b i ć ? .............................. 17 B e z s e n n o ś ć .................................................................................. 19 G d y l e ż y s z , k r ę c is z s ię w ł ó ż k u i u s n ą ć n i e m o ż e s z ............................................................19 W i z u a l i z a c j a — u w i e r z w s u k c e s ............................ 2 5 Fa z y s n u — j a k je w y k o r z y s t a ć ? ................................ 2 9 J a k p o w i e d z i e ć n i e c i e p ł e j k o ł d r z e ? .................33 P o r a n n y r y t u a ł .........................................................................37 P r z e s u w a m y w s k a z ó w k i z e g a r a ................................ 41 W y r o b i e n i e n a w y k u w j e d e n m i e s i ą c ...................4 5 J a k p a m ię t a ć s w o j e s n y ? .................................................... 4 7 Ś w i a d o m e ś n i e n i e — c z a s z a c z ą ć ! .......................... 51 S e n p o l i f a z o w y — s e k r e t Le o n a r d a d a V i n c i .......59 J a k w y k o r z y s t y w a ć s e n p o l i f a z o w y ? ............. 63 Sy s t e m y p o l i f a z o w e ......................................................... 64 Sy s t e m m o n o f a z o w y .................................................. 65 Sy s t e m b i f a z o w y .............................................................6 6 Sy s t e m e v e r y m a n ............................................................66 Sy s t e m u b e r m a n ............................................................6 7 J a k s y p i a ł y i n n e w i e l k i e os o b i s t o ś c i ? 71 D r z e m k i — s p o s ó b n a s z y b k ą r e g e n e r a c j ę ....... 73 Ś r o d k i z w i ą z a n e z e s n e m ................................................. 79 A g d y t r z e b a z a r w a ć n o c ............................................... 8 7 P o d s u m o w a n i e ........................................................................... 93

W STĘP

Sen to coś niesamowicie tajemniczego. Zobacz, czło­ wiek był w kosmosie, na dnie Rowu Mariańskiego, dokonuje przeszczepów, lata z ogromną prędkością i pokonuje wiele innych barier, a nie może pokonać bariery snu. Nie jest przecież możliwym nie spać przez długi czas. Chcąc nie chcąc, każdy z nas musi dać odpocząć swojemu organizmowi. Bez jedzenia istota ludzka jest zdolna przeżyć około 3 tygodni, bez wody — około tygodnia, a bez snu? W 1959 roku radiowy prezenter Peter Tripp, zbiera­ jąc pieniądze na cele dobroczynne, postanowił nie spać przez całe 200 godzin. Psychologowie i naukow­ cy postanowili wykorzystać tę okazję do przeprowa­ dzenia badań. Była to przypadkowa osoba, dlatego badania są miarodajne, a efekty bardzo ciekawe. Już po 50 godzinach Peter zaczął być poirytowany i zde­ nerwowany. Zaczęły się również pewnego rodzaju ha­ lucynacje. Po 100 godzinach pacjent uwierzył, że gar­ nitur jednego z lekarzy to kłębek gąsienic. Z godziny na godzinę było coraz gorzej, Peter zaczął wyobrażać sobie, że stał się obiektem spisku doktorów. Doświad­ czenia bohatera próbowano jeszcze „przetrzymać” za 5

M

ic h a ł

M aj

pomocą środków pobudzających, ale eksperyment zakończono, ponieważ obawiano się, że Peter może stracić życie. Eksperyment pokazał jednak, jak ludzki organizm wyczulony jest na potrzebę snu. To nie koniec tajemnic. Zauważ, że wszystkie żywe istoty na świecie potrzebują snu. Jedne z nich spę­ dzają w objęciach Morfeusza około 20 godzin, inne 2, ale nie ma stworzenia, które potrafiłoby działać bez przerwy na odpoczynek. U niektórych zwierząt (na przykład u foki) półkule mózgowe „śpią” na zmianę. Objawia się to zamknięciem oka przez śpiącą półku­ lę. Foki śpią w ten sposób, żeby wynurzać się w celu zaczerpnięcia powietrza. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak mało wiemy na temat snu. To dziwne, bo przecież średnio każdy z nas 20 lat swojego życia spędza... śpiąc. Jak więc robić to efektywnie i skutecznie? Jak nauczyć się śnić piękne sny? Jak wykorzystać ten czas produktywnie, a przy tym nie stracić na zdrowiu? Te pytania i zwy­ kła ciekawość sprawiły, że postanowiłem napisać tę książkę. Pragnę w jednym miejscu zebrać całą wiedzę na temat spania, po to, aby było to użyteczne nie tylko mnie, ale również innym osobom. Poznasz więc taj­ niki wczesnego wstawania, nauczysz się mówić n i e ciepłej kołdrze o poranku, uczynisz początek swoje­ go dnia wielkim świętem, odkryjesz sekrety znanych osobistości, otrzymasz wiedzę, jak kontrolować swo­ je sny i jak sypiać 2 godziny na dobę i nie umrzeć. Pewnie zapytasz, dlaczego akurat sen, skoro jest tyle ciekawych rzeczy na świecie? 6

W

stęp

Rozwiązanie jest proste. Od najmłodszych lat miewa­ łem różne ciekawe historie związane ze snem. Przez długi okres lunatykowałem, miewałem sny kontrolo­ wane, życie zmuszało mnie do niespania przez kilka­ dziesiąt godzin. Mówienie przez sen zdarza mi się do tej pory (również w językach obcych). Mam nadzie­ ję, że moje doświadczenie będzie przydatne również i Tobie. Musisz jednak pamiętać, że nie wszystko, co zostało tutaj napisane, sprawdzi się również u Ciebie. Sen to bardzo indywidualna sprawa, każdy z nas po­ trzebuje innej jego długości. Ponadto musisz wiedzieć, że niektóre przedstawione tutaj techniki i metody nie zostały w 100% przetestowane przez naukowców (np. sen polifazowy). Wspomniałem o nich w celach naukowych, bo wiedzieć więcej nigdy nie zaszkodzi, ale proszę, podchodź do tego ostrożnie i z rozwagą. Tadeusz Kotarbiński mówił, że sen to skracanie sobie życia w tym celu, aby je wydłużyć. Nie traćmy więc czasu. Zapraszam Cię na krótką podróż, która uzmy­ słowi Ci, jak spać krócej a efektywniej, jak sprawić, aby pamiętać swoje sny czy jak kontrolować nasze marzenia senne. Do dzieła!

T w o je o t o c z e n ie p r z y s t o s u j je

Każdy z nas marzy o tym, aby spać wygodniej i lepiej. Przypomnij sobie, ile razy budziłeś się rano po kilku godzinach snu i wciąż czułeś się zmęczony. Na pewno w pamięci masz dni, kiedy mimo najlepszych chęci nie mogłeś zmrużyć oka. Problemy ze snem ma więk­ szość ludzi na tym globie. Niewielu jednak zauważa, że większość kłopotów wynika z trybu życia, warun­ ków i złych nawyków. Na początku książki chciałbym przedstawić Ci kilka ważnych elementów, o których zapominamy, a które są bardzo ważne. ♦

Cisza — wiele osób uważa, że hałas nie sprawia im problemów i mogą spokojnie spać w głośnych pomieszczeniach. Owszem, można, co ja niestety często praktykuję. Uwielbiam podróże i bardzo często zdarza mi się usypiać w autobusach, samo­ chodach, na lotniskach czy dworcach. Nie mam z tym problemów, ponieważ nauczyłem się łatwe­ go usypiania, ale z autopsji wiem, że nie jest to efektywny sen. Pamiętasz może sytuację, gdy ha­ łas Cię wybudził? Zapewne ciężko było Ci potem usnąć, znów się męczyłeś. Dlatego bardzo ważne jest, by spać w miejscach cichych i spokojnych. 9

M

ic h a ł

M aj

Postaraj się o to, aby inni domownicy w tym cza­ sie zachowywali ciszę, wyłącz wszystkie urządze­ nia elektroniczne. Często udręką są dźwięki z ze­ wnątrz. Jeżdżące samochody, latające samoloty, muzyka od sąsiada — cywilizacja sprawiła, że mamy większe zaburzenia snu. Stąd też pojawiają się choroby XXI wieku, takie jak choćby depre­ sja. Mimo tych wszystkich przeszkód postaraj się zbudować swoją małą oazę spokoju, do której nie będzie dobiegał głos świata zewnętrznego. Jeżeli jednak nie jesteś w stanie tego osiągnąć, spróbuj to zagłuszyć. Pomocna może być tutaj muzyka. Unikaj jednak mocnych brzmień, energetycznych kawałków i porywających do tańca utworów. Po­ szukaj czegoś spokojnego i nastrojowego. Przydat­ na może okazać się tu strona: stereomood.com. Jest to niesamowity wynalazek. Wpisujesz, jaki masz nastrój, a komputer automatycznie dobierze dla Ciebie piosenki. Muzyka ma sprawić, że zamiast denerwować się na hałaśliwych współlokatorów, skupisz się na spokojnych i lekkich brzmieniach. ♦ Światło — kwestia bardzo sporna. Jedni uważa­ ją, że okna powinny być zasłonięte, że najlepsze są sypialnie z oknami na zachód, i że powinien panować w nich półmrok. Jest też druga szkoła — moja. Uwielbiam, gdy rano słońce wpada do mojego pokoju i od razu uderza mnie w twarz. Wtedy mój organizm dostaje znak, że pora się budzić i zacząć kolejny dzień życia. Osobiście sto­ suję obydwie metody. We własnym domu posia­ dam pokój jasny, z oknami na wschód. U rodzi­ 10

Tw

o je o t o c z e n iep r z y s t o s u j je

ców, których często odwiedzam, jest odwrotnie. Słońce wpada dopiero po południu. Zauważyłem, że zdecydowanie łatwiej budzę się we własnym domu, gdzie dostęp do światła jest natychmia­ stowy. Myślę, że wersja ze słońcem jest bardziej optymistyczna. Nic tak nie poprawia humoru jak promienie wpadające do pokoju. Chwilę później włączam muzykę, przeciągam się i zaczynam cie­ szyć się kolejnym dniem. ♦ Łóżko do spania —wśród wielu znajomych zauwa­ żyłem pewną rzecz, którą przez długi okres powta­ rzałem również ja. Prawie każdego wieczoru za­ bierałem laptopa, książki i inne rzeczy służące do pracy — do łóżka. Rozkładałem wszystko na po­ ścieli i pracowałem do późna w nocy. Tym samym wszystkie swoje problemy i kłopoty, które mnie trapiły, zabierałem ze sobą pod kołdrę. Ze złymi nawykami trzeba walczyć, wprowadzając w ich miejsce dobre. Teraz pracę i naukę zostawiam na biurku. Do łóżka chodzę jedynie spać. Dlaczego to tak ważne? Nasz mózg zbudowany jest schema­ tycznie. Nawyk buduje się szybko, często nieświa­ domie, opierając się na wielu skojarzeniach. Nasz organizm powinien kojarzyć łóżko (jako obiekt) tylko ze snem. Je...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.