Mendrala D. - ABC systemu Windows 10 PL

SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................9 1 - pdf za darmo

13 downloads 61272 Views 10MB Size

Story Transcript


SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................9 1

Instalacja i aktualizacja systemu ...................................13 Przygotowanie do instalacji ..........................................................14 Wymagania sprzętowe ............................................................14 Wybór architektury i edycji systemu ......................................17 Kompatybilność sprzętu i oprogramowania ...........................21 Instalacja .......................................................................................23 Instalacja Windows 10 jako nowego systemu operacyjnego ...........................................................23 Instalacja Windows 10 jako dodatkowego systemu operacyjnego ...........................................................30 Instalacja Windows 10 na dysku USB .....................................34 Aktualizacja ...................................................................................36 Migracja .........................................................................................40 Kopiowanie sterowników urządzeń ........................................40 Migracja ustawień systemowych i plików użytkowników ....41 Weryfikacja instalacji ....................................................................43 Aktywacja systemu .......................................................................45 Wydłużenie 30-dniowego okresu prolongaty .........................46 Usługa Windows Anytime Upgrade ..............................................47

2

Praca z systemem ..........................................................49 Uruchamianie i zamykanie systemu .............................................50 Logowanie ................................................................................50 Kończenie pracy z systemem Windows 10 .............................52

ABC systemu Windows 10 PL

Nowe elementy interfejsu użytkownika ......................................58 Menu Start ...............................................................................59 Wirtualne pulpity (widok zadań) ............................................63 Wyszukiwanie w systemie Windows i asystentka Cortana ..............................................................64 Powiadomienia (centrum akcji) ...............................................67 Zaufane aplikacje ze Sklepu Windows ....................................69 Sklep Windows ........................................................................70 Najważniejsze gesty ................................................................73 Klasyczny interfejs Windows 10 ...................................................75 Wspólne elementy okien .........................................................75 Standardowe operacje .............................................................78 Nawigacja Aero ........................................................................79 Pozostałe przydatne skróty klawiszowe .................................80 Eksplorator plików ..................................................................83 Dysk OneDrive .......................................................................100 Okno wiersza polecenia .........................................................102 Przeszukiwanie zasobów zdalnych komputerów i serwisów internetowych ...................................................103

3

Konfiguracja systemu .................................................. 107 Personalizacja środowiska użytkownika ....................................107 Ekran blokady ........................................................................108 Pulpit ......................................................................................110 Alternatywne menu Start ......................................................112 Pasek zadań ...........................................................................113 Wybrane ustawienia Zasad grupy .........................................117 Konfiguracja środowiska systemowego ......................................119 Okno ustawień komputera ....................................................119 Ekran ......................................................................................122 Właściwości komputera ........................................................122 Panel sterowania ...................................................................128 Składniki systemu ..................................................................131 Domyślne ustawienia programów i urządzeń ......................132 Usługi systemowe ..................................................................133 Zasady grupy ..........................................................................136

4

Konfiguracja urządzeń ................................................ 141 Sterowniki ...................................................................................142 Urządzenia i drukarki .................................................................143 Przywracanie poprzednich wersji sterowników ..................146 Konfiguracja automatycznego pobierania sterowników urządzeń ........................................................147 Starsze lub nietypowe urządzenia ..............................................148 Dyski ............................................................................................149 Inicjalizacja dysku .................................................................150 Zmiana wielkości woluminu .................................................151 Dyski dynamiczne i woluminy ..............................................152

4

Spis treści

Dyski wirtualne .....................................................................155 Dysk OneDrive .......................................................................155 Drukarki .......................................................................................157 Instalacja ................................................................................157 Konfiguracja ...........................................................................160 Drukowanie ............................................................................163 Konsola administracyjna Zarządzanie drukowaniem ...........165 Skanery ........................................................................................167 Koncentratory i urządzenia USB .................................................168 Urządzenia audio .........................................................................169 Urządzenia Bluetooth ..................................................................170 Urządzenia biometryczne ............................................................171 Karty inteligentne ........................................................................172

5

Administrowanie kontami użytkowników .....................173 Uwierzytelnianie i autoryzacja ...................................................174 Dynamiczne listy ACL ............................................................176 Konta i grupy użytkowników .....................................................177 Konta Microsoft .....................................................................178 Konta lokalne, domenowe i wbudowane ..............................180 Zarządzanie kontami .............................................................181 Automatyczne logowanie na konto standardowego użytkownika ..............................................191 Zarządzanie grupami lokalnymi ............................................192 Hasła ............................................................................................196 Dysk resetowania hasła .........................................................197 Zmiana hasła własnego konta a resetowanie hasła innego użytkownika ...........................199 Resetowanie zapomnianego hasła administratora systemu .....................................................200 Łamanie haseł ........................................................................203 Prawa i uprawnienia ...................................................................204 Uprawnienia NTFS ................................................................204 Prawa .....................................................................................207 Profile użytkowników .................................................................208 Kontrola rodzicielska ...................................................................209

6

Sieci lokalne ................................................................213 Ustawienia sieciowe ....................................................................214 Sieć i Internet .........................................................................214 Centrum sieci i udostępniania ...............................................219 Połączenia sieciowe .....................................................................220 Sieci bezprzewodowe .............................................................221 Protokół TCP/IP ...........................................................................229 Automatyczne konfigurowanie protokołu TCP/IP ................229 Statyczne konfigurowanie protokołu TCP/IP ........................230 Stos nowej generacji protokołów TCP/IP ..............................231 Druga wersja protokołu SMB ................................................233

5

ABC systemu Windows 10 PL

Grupa domowa ............................................................................236 Praca w sieci ................................................................................238 Korzystanie z zasobów udostępnionych w sieci ...................238 Udostępnianie zasobów komputera ......................................240 DirectAccess ................................................................................245 Mechanizm działania .............................................................245 Konf...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.