Mendrala D. - ABC Systemu Windows 8 PL

SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................9 1 - pdf za darmo

12 downloads 82134 Views 7MB Size

Recommend Stories


ABC systemu Windows 10
ABC systemu Windows 10 - pdf za darmo

Klucz windows 8-2
Temat: Your product key for Windows Media Center Pack Nadawca: "Windows" Data: - pdf za darmo

Story Transcript


SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................9 1

Instalacja i aktualizacja systemu ...................................13 Przygotowanie do instalacji ..........................................................14 Wymagania sprzętowe ............................................................14 Wybór architektury i edycji systemu ......................................16 Kompatybilność sprzętu i oprogramowania ...........................20 Instalacja .......................................................................................21 Instalacja Windows 8 jako nowego systemu operacyjnego ....21 Instalacja Windows 8 jako dodatkowego systemu operacyjnego ..........................................................................27 Instalacja Windows 8 na dysku USB .......................................31 Aktualizacja ...................................................................................33 Migracja .........................................................................................36 Kopiowanie sterowników urządzeń ........................................37 Migracja ustawień systemowych i plików użytkowników ....38 Weryfikacja instalacji ....................................................................40 Aktywacja systemu .......................................................................43 Wydłużenie 30-dniowego okresu prolongaty .........................44 Usługa Windows Anytime Upgrade ..............................................45

2

Praca z systemem ...........................................................47 Uruchamianie i zamykanie systemu .............................................48 Logowanie ................................................................................48 Kończenie pracy z systemem Windows 8 ...............................50

ABC systemu Windows 8 PL

Nowy interfejs Windows 8 ...........................................................55 Ekran startowy ........................................................................55 Paski zadań ..............................................................................61 Aplikacje Windows 8 ...............................................................65 Klasyczny interfejs Windows 8 .....................................................70 Wspólne elementy okien .........................................................70 Standardowe operacje .............................................................73 Nawigacja Aero ........................................................................74 Eksplorator plików ..................................................................75 Usługa wyszukiwania ...................................................................90 Konfiguracja usługi wyszukiwania .........................................91 Przeszukiwanie zasobów zdalnych komputerów ...................93 Centrum pomocy ...........................................................................95

3

Konfiguracja systemu .................................................... 99 Konfiguracja środowiska użytkownika ........................................99 Ekran blokowania i ekran startowy .....................................100 Pulpit ......................................................................................101 Pasek zadań ...........................................................................104 Nowe ustawienia Zasad grupy ..............................................108 Konfiguracja środowiska systemowego ......................................109 Okno ustawień komputera ....................................................109 Ekran ......................................................................................112 Właściwości komputera ........................................................113 Panel sterowania ...................................................................119 Składniki systemu ..................................................................122 Domyślne ustawienia programów i urządzeń ......................123 Usługi systemowe ..................................................................124 Zasady grupy ..........................................................................126

4

Konfiguracja urządzeń ................................................ 131 Sterowniki ...................................................................................132 Urządzenia i drukarki .................................................................133 Przywracanie poprzednich wersji sterowników ..................135 Konfiguracja automatycznego pobierania sterowników urządzeń ..............................................................................136 Starsze lub nietypowe urządzenia ..............................................137 Dyski ............................................................................................137 Inicjalizacja dysku .................................................................139 Zmiana wielkości woluminu .................................................140 Dyski dynamiczne i woluminy ..............................................141 Dyski wirtualne .....................................................................143 Dysk SkyDrive .......................................................................144 Drukarki ......................................................................................146 Instalacja ................................................................................146 Konfiguracja ...........................................................................148 Drukowanie ...........................................................................151 Konsola administracyjna Zarządzanie drukowaniem ..........153

4

Spis treści

Skanery ........................................................................................156 Koncentratory i urządzenia USB .................................................157 Urządzenia audio .........................................................................157 Urządzenia Bluetooth ..................................................................159 Urządzenia biometryczne ............................................................160 Karty inteligentne ........................................................................160

5

Administrowanie kontami użytkowników .....................163 Uwierzytelnianie i autoryzacja ...................................................164 Konta i grupy użytkowników .....................................................167 Zarządzanie kontami .............................................................169 Automatyczne logowanie na konto standardowego użytkownika ........................................................................179 Zarządzanie grupami lokalnymi ............................................180 Hasła ............................................................................................184 Dysk resetowania hasła .........................................................185 Zmiana hasła własnego konta a resetowanie hasła innego użytkownika ...........................................................187 Resetowanie zapomnianego hasła administratora systemu ......................................................188 Łamanie haseł ........................................................................190 Prawa i uprawnienia ...................................................................192 Uprawnienia NTFS ................................................................192 Prawa .....................................................................................194 Profile użytkowników .................................................................195 Kontrola rodzicielska ...................................................................196

6

Sieci lokalne ................................................................199 Centrum sieci i udostępniania ....................................................200 Połączenia sieciowe .....................................................................201 Sieci bezprzewodowe .............................................................201 Protokół TCP/IP ...........................................................................208 Automatyczne konfigurowanie protokołu TCP/IP ................209 Statyczne konfigurowanie protokołu TCP/IP ........................210 Stos nowej generacji protokołów TCP/IP ..............................211 Druga wersja protokołu SMB ................................................213 Grupa domowa ............................................................................216 Praca w sieci ................................................................................217 Korzystanie z zasobów udostępnionych w sieci ...................217 Udostępnianie zasobów komputera ......................................220 DirectAccess ................................................................................224 Mechanizm działania .............................................................224 Konfiguracja ...........................................................................225 BranchCache ................................................................................226 Mechanizm działania .............................................................226 Konfiguracja ...........................................................................227

5

ABC systemu Windows 8 PL

7

Internet i multimedia ................................................... 229 Usługi internetowe ......................................................................230 World Wide Web (WWW) ......................................................230 Domain Name Services (DNS) ...............................................232 Poczta elektroniczna ..............................................................234 File Transfer Protocol (FTP) ..................................................235 Inter...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.