moja me

ZESTAW A. 1.Woltomierz całkujący -stosunkowa wysoka dokładność -niezależnosć wyniku pomiaru od zmian - pdf za darmo

16 downloads 16401 Views 648KB Size

Recommend Stories

Story Transcript


ZESTAW A. 1.Woltomierz całkujący

-stosunkowa wysoka dokładność -niezależnosć wyniku pomiaru od zmian parametrów układu całkującego -zdolmosć tłumienia zakłóceń przemysłowych o częstotoliwosci sieciowej 2. Liczenie logarymiczne Napiecie 1dB 1 3 dB Pierw(2) 6 dB 2 12 dB 4 20 dB 10 MOC 0dB 3 dB 6 dB 10 dB

1 2 4 10

3.Dzielnik Skompensowany

4.Wotlomierz Homodynowy Ux(t)=us(t)+uz(t) Us(t)=Us*sin(ωt+ φ) Uz(t)=Uz*sin(ωzt+ δ) Uref(t)=Uref*sin(ωt) Uwyj’(t)= Ux(t)* Uref(t)=( us(t)+uz(t))* Uref(t)= us(t)* Uref(t)+ uz(t)* Uref(t)=…= Us*Uref* 12 *[cos(φ)-cos2(2ωt+ φ)]+Uz*Uref* 12 *[cos(ωt+ ωzt+ δ)-cos(ωt+-ωzt-δ)] Na końcu trzeba zastosować taki filtr aby wywalić te częstotliwości: 2ωt+ φ ωt+ ωzt+ δ ωt+-ωzt-δ Uwyj(t)= Us*Uref* 12 *cos(φ) Trzeba zastosować filtr o wyliczonej stałej czasowej 2* Δ(f)= 12 *pi*τ τ = 14 *Δ(f)*pi Transmitancja filtru H(s)=1/1+s* τ

5.Analizator Widma Narysuj schemat blokowy oraz wyjaśnij zasadę działania analizatora widma.

Analizator widma – urządzenie pomiarowe służące do prezentacji widma częstotliwościowego danej wielkości fizycznej zmiennej w czasie Zasada działania przyrządu polega na realizowaniu następujących operacji: − wstępnej obróbce sygnału doprowadzonego do wrót wejściowych urządzenia (tłumienie sygnału i filtracja filtrem dolnoprzepustowym); − przemianie badanego sygnału na częstotliwość pośrednią (IF) w mieszaczu; − wzmocnieniu i filtracji sygnału pośredniej częstotliwości; − zdetekowaniu badanego sygnału z sygnału pośredniej częstotliwości i prezentacji go na ekranie w celu dokonania analizy przez użytkownika. ZESTAW B. 1. 3→1000?→999 3 12 →2000→1999 3 34 →4000?→3999 4 12 →20000→19999

4→10000→9999 4 34 →4000→3999

zakresy:200mV, 2V, 20V ,200V 4 12 oznacza 19999 Dwa najdokładniejsze zakresy to kolejno 2Vi 20V Dla zakresu 2V: Δkw=2V/20000=0.1mV Δ= δm*Xm+ Δkw=0.05%*1V+0.1mV=0.6mV δ= Δ/Xm=0.06% 1V*0.06%=0.6mV Zakres:<0.9994;1,0006> tak samo dla 20V 2. Przetwornik Sigma-Delta

4.Analiza Widma xd=0MHz xg=400MHz

5.Woltomierz Homodynowy

Sygnał wejściowy Ui podawany jest na wejście pomiarowe woltomierza, a następnie propaguje przez tłumik nastawny T1, wzmacniacz W i filtr pasmowy FPP do pierwszego z wejść układu mnożącego M (Ui). Napięcie odniesienia Uref podawane jest na wejście odniesienia a następnie propaguje poprzez nastawny przesuwnik fazowy PF wprowadzający przesunięcie fazowe α i układ formujący UF do drugiego wejścia układu mnożącego M (Urog).

Układ formujący przetwarza sygnał odniesienia (najczęściej sinusoidalny) na sygnał prostokątny o stałej amplitudzie. Napięcie wyjściowe z układu mnożącego (U’wy) po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy FDP jest podawane na wskaźnik. T1 – służy do nastawiania czułości woltomierza homodynowego T2 – pozwala na wykorzsytanie woltomierza fazoczułowego w szerokim zakresie aplitud napięć odniesienia.

ZESTAW C. 3.Liczba efektywnych bitów ENOB (nie zaokrąglać)

4.Oscyloskop Samplingowy

ZESTAW D. 1.Kanał lustrzany-jest wtedy gdy przez obwody wejściowe dostanie się do układu mieszacza sygnał spełniający zależność F1=fs + 2fp. Jest to kanał niepożądany, zakłócający pracę w kanale własciwym. Wyeliminowanie wpływu kanału lustrzanego jest możliwe tylko przez zastosowanie filtru 2.Rzeczywisty czas narastania T= 3.Przetweonik typu FLASH a)szeregowo- równoległy Zasada działania: 1. Napięcie wejściowe jest próbkowane, a następnie najbardziej znaczący bit (MSB) jest przetwarzany przez pierwszy przetwornik analogowo–cyfrowy typu Flash. 2. Otrzymane słowo cyfrowe jest przetwarzane przez przetwornik cyfrowo–analogowy, a sygał wyjściowy jest odejmowany od sygnału wejściowego. 3. Różnica ta jest nieprzetworzoną jeszcze ”resztą” sygnału wejściowego, która po wzmocnieniu 2n/2 razy pozwala na zastosowanie dwóch identycznych przetworników a/c oraz na zwiększenie poziomu kwantowania sygnału wejściowego dla drugiego przetwornika. 4. Najmniej znaczący bit (LSB) jest generowany przez drugi przetwornik typu Flash

....

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.