Oferta Mirosław Sacharczuk (2)

Playboy, Errotica Archive, Hustler Magazine Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S - pdf za darmo

11 downloads 454 Views 239KB Size

Recommend Stories


OFERTA opel 2
WRT v. 1.9.6.2 SZCZECIN, dn. 2015-05-05 11:51 Kalkulacja ubezpieczenia Komunikacyjnego : OC, WMA, OC - pdf za darmo

Oferta pdf
Oferta pdf - pdf za darmo

Story Transcript


Rekomendacja Imię i nazwisko Przedstawiciela: Natalia Andrejuk Numer Przedstawiciela: 10023348 Data przeprowadzenia kalkulacji: 16.06.2017 ID kalkulacji: 71874.106838

Imię i nazwisko klienta:

Mirosław Sacharczuk

Ubezpieczenie na życie Ochrona jutra pozwala ze spokojem myśleć o przyszłości. Sam tworzysz kompletną polisę z umów dodatkowych – gdyż sam wiesz najlepiej, co zapewnia Ci poczucie bezpieczeństwa. Częstotliwość opłacania składek: miesięczna Sposób opłacania składek: polecenie zapłaty

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową: Ubezpieczeni

Składka ochronna za ubezpieczonego po zniżkach

Mirosław Sacharczuk

154,57 zł

Alicja Sacharczuk

69,30 zł

Olga Sacharczuk

39,19 zł

Składka ochronna

263,06 zł

Składka do zapłaty

263,06 zł

(Ubezpieczony Główny)

(za wszyskich ubezpieczonych)

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 (22) 522 00 00, fax +48 (22) 522 11 11 www.nn.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443; NIP: 527-10-02-574 Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości. 1/4

Zakres ubezpieczenia Poniżej przedstawiono, jaki jest zakres proponowanego ubezpieczenia. Zakres dotyczy konkretnych osób, ubezpieczonych na wyznaczony czas i do ustalonej sumy ubezpieczenia, która zostanie wypłacona po zaistnieniu tzw. „zdarzenia ubezpieczeniowego”. Jest to zdarzenie, za jakie wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zostanie wypłacone świadczenie.

Ubezpieczony główny: Mirosław Sacharczuk (48) PESEL: 69020807873 Data urodzenia: 08.02.1969 Zawód: przedstawiciel handlowy - praca biurowa i w terenie Hobby: Nie posiadam żadnego hobby Umowa podstawowa i pakiety umów dodatkowych/ umowy dodatkowe

Czas trwania

Suma ubezpieczenia

Składka ochronna przed zniżkami

Ochrona Jutra (TUL1)

20 lat

50 000,00 zł

109,77 zł

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała (uszczerbek) - wariant podstawowy AI12

5 lat

40 000,00 zł

16,00 zł

Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku HB12

5 lat

10 000,00 zł

17,00 zł

5 lat

20 000,00 zł

42,97 zł

W razie wypadku

Umowy dodatkowe Na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów (wariant rozszerzony) CU12 Zniżki Zniżka za metodę płatności

9,29 zł

Zniżka za kolejnego ubezpieczonego

18,58 zł

Zniżka za pakiet "W razie wypadku"

3,30 zł

Składka ochronna po zniżkach

154,57 zł

W ramach ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu przysługuje: • A-OCHRON - Assistance medyczny

Ubezpieczony: Alicja Sacharczuk (44) Data urodzenia: 01.01.1973 Zawód: kasjer Hobby: Nie posiadam żadnego hobby Umowa podstawowa i pakiety umów dodatkowych/ umowy dodatkowe

Czas trwania

Suma ubezpieczenia

Składka ochronna przed zniżkami

Ochrona Jutra (TUL1)

20 lat

20 000,00 zł

31,72 zł

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 (22) 522 00 00, fax +48 (22) 522 11 11 www.nn.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443; NIP: 527-10-02-574 Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości. 2/4

Czas trwania

Suma ubezpieczenia

Składka ochronna przed zniżkami

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała (uszczerbek) - wariant podstawowy AI12

5 lat

40 000,00 zł

16,00 zł

Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku HB12

5 lat

10 000,00 zł

17,00 zł

5 lat

20 000,00 zł

20,70 zł

Umowa podstawowa i pakiety umów dodatkowych/ umowy dodatkowe W razie wypadku

Umowy dodatkowe Na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów (wariant podstawowy) CD12 Zniżki Zniżka za kolejnego ubezpieczonego

8,54 zł

Zniżka za metodę płatności

4,28 zł

Zniżka za pakiet "W razie wypadku"

3,30 zł

Składka ochronna po zniżkach

69,30 zł

W ramach ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu przysługuje: • A-OCHRON - Assistance medyczny

Ubezpieczony: Olga Sacharczuk (18) Data urodzenia: 01.01.1999 Zawód: uczeń Hobby: Nie posiadam żadnego hobby Umowa podstawowa i pakiety umów dodatkowych/ umowy dodatkowe

Czas trwania

Suma ubezpieczenia

Składka ochronna przed zniżkami

Ochrona Jutra (TUL1)

20 lat

20 000,00 zł

5,31 zł

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała (uszczerbek) - wariant podstawowy AI12

5 lat

40 000,00 zł

16,00 zł

Pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku HB12

5 lat

10 000,00 zł

17,00 zł

Na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów (wariant rozszerzony) CU12

5 lat

20 000,00 zł

2,39 zł

Pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby HD12

5 lat

5 000,00 zł

9,29 zł

W razie wypadku

Umowy dodatkowe

Zniżki Zniżka za kolejnego ubezpieczonego

5,00 zł

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 (22) 522 00 00, fax +48 (22) 522 11 11 www.nn.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443; NIP: 527-10-02-574 Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości. 3/4

Umowa podstawowa i pakiety umów dodatkowych/ umowy dodatkowe

Czas trwania

Suma ubezpieczenia

Składka ochronna przed zniżkami

Zniżka za metodę płatności

2,50 zł

Zniżka za pakiet "W razie wypadku"

3,30 zł

Składka ochronna po zniżkach

39,19 zł

W ramach ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu przysługuje: • A-OCHRON - Assistance medyczny Powyżej zostały przedstawione najważniejsze aspekty proponowanej umowy ubezpieczenia. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami oferty. Zostały one zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz, w przypadku produktów posiadających część inwestycyjną, w Karcie Informacyjnej Produktu (KID).

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 (22) 522 00 00, fax +48 (22) 522 11 11 www.nn.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443; NIP: 527-10-02-574 Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości. 4/4...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.