OFERTA opel 2

WRT v. 1.9.6.2 SZCZECIN, dn. 2015-05-05 11:51 Kalkulacja ubezpieczenia Komunikacyjnego : OC, WMA, OC - pdf za darmo

6 downloads 81591 Views 2MB Size

Story Transcript


WRT v. 1.9.6.2

SZCZECIN, dn. 2015-05-05 11:51

Kalkulacja ubezpieczenia Komunikacyjnego : OC, WMA, OC SW

Nr rejestracyjny :

ZMY 81NF

BRAK

---- BRAK DODATKOWYCH OPCJI / ROZSZERZEŃ / ZNIŻEK ----

Niniejszy dokument obejmuje kalkulację składki następujacych ryzyk : okres ochrony (do kalkulacji składki)

Nazwa ryzyka

OC

Suma ubezpieczenia (zł)

653,00

2015-05-06 --- 2016-05-05

Warta OC Szybka Wypłata Warta Moto Assistance Standard

STANDARD

składka (jednorazowo)

2015-05-06 --- 2016-05-05

Zgodnie z OWU

gratis

2015-05-06 --- 2016-05-05

Zgodnie z OWU

gratis

Łączna składka (jednorazowa) :

653,00

* - suma gwarancyjna w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, ** - suma gwarancyjna w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia

Składki :

płatność

składka roczna

I rata

kolejne raty

jednorazowo

653,00 zł

653,00 zł

-----

2 raty

687,00 zł

344,00 zł

343,00 zł

4 raty

722,00 zł

182,00 zł

180,00 zł

Oświadczam, że ubezpieczający jest posiadaczem następujących pojazdów :

Lp.

nr rej

nr nadwozia

marka

1

ZMY 4P62

VF1MAFCAC44585036

RENAULT

2

SMH 6801

W0L0JBF35XP107423

OPEL

3

ZMY 46EG

VN1F9CVH531395247

OPEL

4

ZMY 81NF

W0L0ZCF3571011114

OPEL

1

WRT v. 1.9.6.2

5

PO 1215E

VF7FCKFVB26104865

CITROEN

Korekta składki z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń została ustalona na podstawie informacji z bazy danych UFG dotyczących umów ubezpieczenia zawartych na rzecz ubezpieczonego ze szczególnym uwzględnieniem historii ubezpieczeniowej ww. pojazdów

Niniejszy dokument jest kalkulacją przybliżonej składki w oparciu o dane ogólne przekazane przez klienta i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej oferty proszę o kontakt.

TUiR „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432, NIP 521-04-20-047. Wysokość kapitału zakładowego: 187.938.580 zł - opłacony w całości.

2...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.