Pham Dinh Tuyen - Formy klasyczne Origami - Azjatycka sztuka układania papieru

DELTA 4 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 ORIGAMI - WCZORAJ I DZlŚ 6 Sztuka sakralna 6 Sztuka ludowa 6 Nowe kierunki 7 - pdf za darmo

7 downloads 48159 Views 20MB Size

Recommend Stories


Ozdoby z papieru
CRAFT PAPER CRAFT PAPER Senior Art Editor Gemma Fletcher Project Editor James Mitchem Additional design - pdf za darmo

Kwiaty z papieru - Brydova Monika
-~ ~- :- iazki opisujqce r6znego rodzaju tech- - -' zaczynajq siy czysto historiq. Ta kSiqzka -::.. a - pdf za darmo

12 - Statystyki klasyczne i kwantowe
2011-06-12 1 Fizyka II dla Elektroniki, lato 2011 1 Statystyki klasyczne i kwantowe Fizyka II dla Elektroniki, - pdf za darmo

Brydova Monika - Kwiaty z papieru
-~ ~- :- iazki opisujqce r6znego rodzaju tech- - -' zaczynajq siy czysto historiq. Ta kSiqzka -::.. a - pdf za darmo

OBJAWIENIE - NATURA I FORMY OBJAWIENIA - Guadini Romano
OBJAWIENIE - NATURA I FORMY OBJAWIENIA - Guadini Romano - pdf za darmo

14 Struktury i inne formy danych
14 Struktury i inne formy danych - pdf za darmo

Montroll J.-Prehistoric Origami
Montroll J.-Prehistoric Origami - pdf za darmo

Story Transcript


DELTA

SPIS TREŚCI WSTĘP

FORMA PODSTAWOWA IV

5

ORIGAMI - WCZORAJ I DZlŚ

6

Sztuka sakralna 6 Sztuka ludowa 6 Nowe kierunki 7

8

Prawidłowe składanie

Symbole

FORMA PODSTAWOWA!

1O 12

Ważka

13 Wiewiórka 15

FORMA PODSTAWOWAII

Paw 25 Kogut 28 Kura 30

37 Mysz 40 Lis 42

Ślimak 45 Kruk 47 Nosorożec

17

49

FORMA PODSTAWOWA VII Koń

Żółw 18 Żuraw 21

FORMA PODSTAWOWAID

36

Słoń

FORMA PODSTAWOWA VI 44

8

8

Złożenia kombinacyjne

Kuna

31

32 34

FORMA PODSTAWOWA V

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SKŁADANIA 8 Dobór papieru

Zając

52

53

Krowa Wielbłąd

55 57

FORMA PODSTAWOWA VIII 24

59

Ryba 60 Nietoperz 62 Sowa 64 Łabędź 67

FORMA PODSTAWOWA IX

69

Krokodyl 70 Gołąb 72

FORMA PODSTAWOWAX Róża Pająk

4

75 77

74

WSTĘP

Od tego czasu ustawicznie poszukuję. Nie ma już chyba zwierzęcia

czy kwiatu, których nie próbował­ bym złożyć z papieru . Zajmowałem się przekazanymi tradycją technikami składania i przecierałem nowe szlaki. Jako architekt mam często do czynienia z zagos-

Dorastałem w małej miejscowości w Wietnamie. Nad moim dzieciń­ stwem ciążył cień dwóch strasznych wojen i nie mieliśmy zabaw ek znanych w Waszej części świata . Bawiliśmy się tym, co udało nam się znaleźć przed domem, oraz pięknymi zwierzątkami i kwiat ami z papieru, które umiał składać dziadek. Pewnego dnia, a miałem w ówczas około 5 lat, zapytałem go, czy stosując sztukę origami można zrobić figurki wszystkich zwierząt znanych na świecie . Na pół ubawiony, na pół smutny odpowiedział, że może mi pokazać tylko kilka z nich, pozostałe miałem z biegiem lat odkryć sam .

podarowaniem przestrzeni, rysunkiem, pięknem . Być może to właśnie dodało mi odwagi w rozwijaniu własnych modeli. W tej książce prezentuję 26 propozycji. Origami (z japońskiego: ori - skła­ dać, gami - papier) to popularna w Japonii, Chinach i całej Azji Południowowschodniej sztuka skła­ dania papieru według nastepują­ cych, ściśle przestrzeganych zasad ogólnych. Materiałem wyjścio­ wym jest zawsze kwadratowy kawałek papieru. Stosowanie jakichkolwiek środków pomocniczych, także nożyczek i kleju, jest wykluczone. Liczy się jedynie zręcz­ ność rąk artysty. Według jakich kryteriów ocenia się figurkę origami? Z jednej strony na podstawie zgodności proporcji odtwarzanego obiektu i figurki, z drugiej - według liczby i klarowności złożeń papieru potrzebnych do jej wykonania. świat origami jest bogaty i pełen niespodzianek. Można być mistrzem, a zawsze znajdzie się figurka, której składanie zakończy się poraż­ ką. Życzę sobie, aby Czytelnicy mojej książki znaleźli w tych wyzwaniach taką samą radość, jaka jest moim udziałem - niezależnie od tego, czy będą składać zabawki, czy też origami będzie im pomagać w koncentracji i przybliżać do stanu wewnętrznej harmonii. Pham Dinh Tuyen

5

ORIGAMI - WCZORAJ I DZIŚ Istnieje wiele rozmaitych ujęć historii origami, wszystkie są jednak zgodne co do tego, że wynalazcami papieru i sztuki jego składania byli Chińczycy. Prawdopodobnie początkowo należała ona do ceremoniału religijnego. Nie wiadomo jednak na pewno, kiedy to nastąpiło. W ostatnich dekadach origami przeżywało renesans, przede wszystkim w Japonii, gdzie dziś jeszcze uprawia się tę sztukę według klasycznych reguł. Również w Europie i w Stanach Zjednoczonych składanie papieru stało się modne, aczkolwiek nie w formie klasycznej: dominują tam prace, które wolno doskonalić przy użyciu nożyczek i kleju . Przy zastosowaniu tej technologii można

praktycznie wymodelować każdy kształt: sylwetki ludzi, rośliny, zwierzęta lub domy, rowery i samochody wszelkich typów.

SZTUKA SAKRALNA W krajach Azji Wschodniej, np. w Chinach lub Wietnamie, tradycja nakazuje chować zmarłych z wieloma przedmiotami codziennego użytku . Wierzy się tam bowiem, że będą one zmarłemu potrzebne. Do obowiązku krewnych należy coroczne składanie ofiary w rocznicę śmierci bliskiej osoby. Po nabożeństwie oddaje się na pastwę ognia - inaczej niż w czasie obrzędów pogrzebowych - pomniejszone papierowe modele przedmiotów i figurki zwierząt. Mają one ułatwiać zmarłemu pobyt w zaświatach i skłaniać go do orędownictwa na rzecz zdrowia i bogactwa pozostałych na ziemi. Ofiarami próbuje się dobrze usposabiać nie tylko zmarłych członków

rodziny, w dni świą­ teczne z tego samego powodu składa się ofiary duchom. Oczywiście pewność uzyskania łaska­ wości niebios jest tym większa, im okazalsze i wspanialsze ofiary. Wykonywanie przedmiotów ofiarnych od wieków jest domeną odrębnego zawodu. Najpierw sporządza się szkielet z drewna lub bambusa, pokrywany następnie papierem lub tkaniną. Przy drob-

6

niejszych przedmiotach wykonywanie szkieletu jest zbędne, zwłaszcza jeśli sporządza się je z papieru. Część okazałych papierowych modeli można wykonać jedynie za pomocą wycinania i klejenia, inne dają się łatwo zło­ żyć i wymodelować. Do tej ostatniej kategorii należą zwłaszcza pudełka i drobne zwierzęta. Niewykluczone, że ludzie sami stopniowo przekształcili te proste robótki z papieru w dary pogrzebowe, być może z racji kosztów. Można w tym upatrywać jednego ze źródeł popularności origami.

SZTUKA LUDOWA Musiał kiedyś nastąpić moment odkrycia wdzięku i osobliwej urody figurek origami, których wykonywanie stało się celem samym w sobie. Składanie papieru stało się sztuką dnia codziennego, jednak mogło to nastąpić dopiero wówczas, gdy pojawił się tani papier. Oczywiście oprócz origami rozpowszechniały się też techniki kształtujące materiał podstawowy - papier - za pomocą nożyczek i kleju. Trwające stulecia dochodzenie do artyzmu było dla zwolenników tej sztuki mozolne i trudne. Przy składaniu nie wystarczy skopiować formę oryginału, jak przy wycinankach. Trzeba umieć sobie z góry wyobrazić wewnętrzną strukturę poszczególnych złożeń, prowadzących w efekcie do formy wiernej oryginałowi. Niezbędna jest do tego znaczna wyobraźnia przestrzenna i dogłębna znajomość możliwych form podstawowych. Przy tym

ażna jest kolejność poszczególzłożeń. Niewielki nawet błąd pewnością doprowadzi do fał­

ych

z szywego efektu końcowego. Gdyby tych wszystkich reguł przestrzegano przez wieki, origami 1cześnie osiągnęłoby kulturowoistoryczną doskonałość . Istniało

jednak niewiele podręczników, a znajomość geometrii nie była pow szechna. Nauczyciele origami uczyli składania krok po kroku „aki był przynajmniej ludowy sposób przekazywania wiedzy. Ale któż zdoła zapamiętać kilkadziesiąt kroków niezbędnych do wykonania skomplikowanej figury? Dodatkowe utrudnienie stanowi nietrwałość papierowych figurek. Po zniszczeniu wzoru praktycznie nie było już szans odtworzenia dzieła . Łatwo więc zrozumieć, że mimo w ielowiekowej tradycj i zachowało si ę tak niewiele wzorów (odtworzyliśmy tu 3 z nich : „Siedzącego żurawia", „ Kapelusz ducha imieniem pan Cong" i „Łódź z dwoma daszkami"). Przeważnie chodzi o figurki możliwe do wykonania za pomocą 6-1 O złożeń. Taką ich liczbę można jeszcze stosunkowo łatwo zapamiętać .

W Japonii po li wojnie światowej origami wróciło do łask . Symbol tego rozwoju, „Siedzący żuraw " , jest chyba najpiękniejszym z zachowanych wzorców. Wyraża tę­ sknotę za życiem i pokojem. Światową sławę motyw ten zyskał dzięki młodej Japonce Sadako Sazaki, chorej na raka w wyniku napromieniowania spowodowanego zrzuceniem amerykańskiej

bomby atomowej. Wykonała

ona 1000 takich figurek w nadziei, że symbol ży­ cia przywróci jej zdrowie.

NOWE KIERUNKI Czego potrzeba do składania figurek origami? Najważniejsza jest radość tworzen ia, a ponadto, jak już powiedziano, wyobraźnia przestrzenna i znajomość podstaw geometrii. Wynalazcy papierowych figurek opisują kolejne kroki za pomocą języka symboli geometrycznych, który znacznie przyczynia się do rozpowszechnienia tej sztuki, gdyż stanowi ważne narzędzie komunikacji m i ędzy nauczycielami i ich uczniami, między autorami i czytelnika-

mi. Symbole te zostały zastosowane także w tej książce . Dziś w sztuce składania papieru zaznaczają się trzy kierunki rozwoju: Pierwszy z nich pozostaje ściśle w nurcie tradycji - formą wyjściową jest kwadrat, niewolno ciąć ani kleić, warianty powstają jedynie w wyniku zmiany gatunku lub koloru papieru . Kierunek tzw. zreformowany dopuszcza formy podstawowe prostoką­ ta i trójkąta, trzeci zaś dopuszcza wycinanie i klejenie, pozwalając też na zestawianie figurek w nowe formy. W tej książce trzymamy się ściśle reguł pierwszego kierunku. Oczywiście o wiele łatwiej byłoby ukształtować nogi pająka za pomocą nożyczek . Podnietą w tej sztuce jest jednak właśnie pokonywanie trudności wynikających z przestrzegania reguł. I jak czytelnicy sami zobaczą, przy odrobinie wprawy można wykonywać formy wierne modelom, gdyż origami jest w swej różno­ rodności wprost genialne.

7

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SKŁADANIA DOBÓR PAPIERU Oprócz wprawy i utrwalonej ćwi­ czeniami znajomości techniki skła­ dania do podstawowych elementów starej azjatyckiej sztuki origami należy dobór papieru. Piękne i pełne wdzięku figurki można składać z wszystkich gatunków papieru, które są równocześnie

dość miękkie, by łatwo dawały się zaginać, i dostatecznie sztywne, by można było figurki ustawić.

Rada: papier maszynowy doskonale nadaje się do początkowych ćwiczeń . Na początek sięgajcie po arkusze dużego formatu, np. 21 x 21 cm, i zawsze zaczynajcie od kwadratu. Przy zakupie papieru należy pamiętać, że jego jakość i kolor w znacznym stopniu wpły­ wają na wygląd i urodę gotowych figurek.

PRAWIDŁOWE SKŁADANIE Czy to Wasz pierwszy kontakt z origami? Jeśli tak, opisane tu figurki zwierząt mogą wydać się skomplikowane. Ale odwagi! I potrzebna będzie cierpliwość, bo na początku wykonanie prawidło­ wej formy na podstawie opisu i rysunków może trwać nawet godzinę. Postępujcie zgodnie z zasadami - także wówczas, gdy bę­ dzie to trudne. Po każdym kroku porównujcie wygląd Waszej formy z wzorem i przystępujcie do dalszej pracy dopiero wtedy, gdy będziecie całkowicie pewni, że poprzednie kroki wykonaliście właściwie. Skomplikowane złoże­ nia zostały dla uproszczenia rozpisane na kolejne fazy . Linie zgięć powinny być proste i odpowiadać dokładnie...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.