PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw

Spis treści O autorach ................................................................................................................................................. - pdf za darmo

5 downloads 58244 Views 220MB Size

Recommend Stories


E-biznes od podstaw
Tomasz Piotrowski, E-biznes od podstaw, http://www.escapemag.pl 1  Niniejsza darmowa publikacja zawiera - pdf za darmo

Ullman C. - Ajax. Od podstaw
Ullman C. - Ajax. Od podstaw - pdf za darmo

Pasek J. - 3ds max 2010 Animacja 3D od podstaw
Pasek J. - 3ds max 2010 Animacja 3D od podstaw - pdf za darmo

Kramarek W. - Laboratorium podstaw automatyki i sterowania
Kramarek W. - Laboratorium podstaw automatyki i sterowania - pdf za darmo

Story Transcript


Spis treści O autorach ................................................................................................................................................. 11

Część I Wstęp

13

Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja ....................................................................................................... 15 Projekty zawarte w książce ............................................................................................ 15 Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania .................... 16 Krótka historia inicjatywy open source ...................................................................... 16 Dlaczego wolne oprogramowanie tak kusi? ............................................................... 17 Jak współgrają ze sobą różne elementy systemu AMP? ................................................... 17 Apache .................................................................................................................. 18 PHP ....................................................................................................................... 19 MySQL ................................................................................................................... 19 Instalacje AMP ....................................................................................................... 20 Konfiguracja serwera Apache ........................................................................................ 21 Testowanie instalacji .............................................................................................. 21 Dostosowanie instalacji .......................................................................................... 22 Konfiguracja instalacji PHP ........................................................................................... 25 Testowanie instalacji .............................................................................................. 26 Dostosowanie instalacji .......................................................................................... 26 Konfiguracja PHP5, aby używał MySQL-a ................................................................... 28 Konfiguracja instalacji MySQL-a ..................................................................................... 28 Testowanie instalacji .............................................................................................. 28 Konfiguracja instalacji ............................................................................................. 30 Gdzie szukać pomocy lub cennych zasobów? ................................................................. 36 Pomoc związana z programami ................................................................................ 37 Źródłowe strony WWW ............................................................................................. 37 Podsumowanie ............................................................................................................ 37

4

PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw

Część II Witryna recenzji filmów

39

Rozdział 2. Tworzenie stron w PHP5 ...................................................................................................... 41 Omówienie struktury i składni języka PHP ....................................................................... 42 Jak kod PHP umieszcza się w kodzie HTML? ............................................................. 42 Zasady składni języka PHP ...................................................................................... 42 Techniki kodowania są niezmiernie ważne ................................................................ 43 Pierwszy program ......................................................................................................... 45 Wykorzystanie HTML-a do uatrakcyjnienia stron .............................................................. 46 Integracja HTML-a z PHP .......................................................................................... 47 Rozważania na temat kodu HTML w sekcjach PHP ..................................................... 48 Wykorzystanie zmiennych i stałych ................................................................................ 49 Stałe ..................................................................................................................... 49 Zmienne ................................................................................................................ 50 Przekazywanie zmiennych między stronami .................................................................... 53 Kilka słów na temat register_globals ........................................................................ 53 Przekazywanie zmiennych za pomocą adresu URL ..................................................... 54 Przekazywanie zmiennych przy użyciu sesji ................................................................ 58 Przekazywanie zmiennych za pomocą cookies ........................................................... 61 Przekazywanie informacji za pomocą formularzy ........................................................ 64 Instrukcja if-else .......................................................................................................... 68 Korzystanie z instrukcji if ......................................................................................... 69 Wykorzystanie instrukcji if-else ................................................................................. 71 Dołączanie plików w celu zwiększenia elastyczności ....................................................... 72 Wykorzystanie funkcji do zwiększenia efektywności kodu ................................................. 74 Wszystko o tablicach .................................................................................................... 78 Składnia tablic ....................................................................................................... 79 Sortowanie tablic .................................................................................................... 80 Konstrukcja foreach ................................................................................................ 81 Pętla while .................................................................................................................. 86 Alternatywna składnia języka PHP .................................................................................. 89 Alternatywy dla znaczników ..................................................................... 89 Alternatywy dla polecenia echo ................................................................................ 89 Alternatywa dla operatorów logicznych ...................................................................... 90 Alternatywy dla cudzysłowów — składnia heredoc ..................................................... 90 Alternatywy dla inkrementacji i dekrementacji wartości .............................................. 90 Sny o programowaniu obiektowym ................................................................................. 91 Krótki przykład programowania obiektowego ............................................................. 91 Dlaczego warto programować obiektowo? ................................................................. 93 Podsumowanie ............................................................................................................ 93 Ćwiczenia .................................................................................................................... 94

Rozdział 3. Korzystanie z bazy danych z poziomu języka PHP .............................................................95 Omówienie struktury i składni bazy danych MySQL .......................................................... 96 Struktura MySQL-a .................................................................................................. 96 Składnia i polecenia MySQL-a ................................................................................ 103 Jak PHP kontaktuje się z MySQL-em? .......................................................................... 103 Łączenie się z serwerem MySQL ................................................................................. 104 Spojrzenie na gotową bazę danych .............................................................................. 105

Spis treści

5

Odpytywanie bazy danych ........................................................................................... 110 Klauzula WHERE ................................................................................................... 111 Tablice danych w PHP — wykorzystanie konstrukcji foreach ..................................... 113 Łączenie tabel ...................................................................................................... 116 Użyteczne wskazówki i sugestie .................................................................................. 120 Dokumentacja ...................................................................................................... 120 Wykorzystanie systemu phpMyAdmin ...................................................................... 120 Podsumowanie .......................................................................................................... 121 Ćwiczenia .................................................................................................................. 121

Rozdział 4. Wyświetlanie danych w PHP .............................................................................................. 123 Tworzenie tabeli HTML ............................................................................................... 123 Wypełnienie tabeli ...................................................................................................... 126 Związek nadrzędny-podrzędny ...........................................................................

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.