PO 7 rozwiązania

ZAD 1 Jak w języku UML oznacza się dziedzicznie? -pustą strzałką -klasę bazową umieszcza się na górz - pdf za darmo

5 downloads 77667 Views 37KB Size

Recommend Stories


Druha cast zemi Evropy po roce 1945 [Valecne lode 7]
Druha cast zemi Evropy po roce 1945 [Valecne lode 7] - pdf za darmo

Po-2
Po-2 - pdf za darmo

1000 po 1tyg
Page 1 of 4 Flexible Protection Planfrom LV= Personal Quote specially prepared for Person Insured Mr - pdf za darmo

Magdalena Witkiewicz - Halloween Po Polsku 1 - 31.10 Halloween po polsku
Magdalena Witkiewicz - Halloween Po Polsku 1 - 31.10 Halloween po polsku - mobi za darmo

PGP_Koszty 2017 po zmianach
PGP_Koszty 2017 po zmianach - pdf za darmo

Story Transcript


ZAD 1 Jak w języku UML oznacza się dziedzicznie? -pustą strzałką -klasę bazową umieszcza się na górze, a pochodną na dole Zad 2 Jaki konstruktor wywołuje się przed konstruktorem klasy dziedziczącej? -konstruktor klasy bazowej - konstruktor klasy Object (w C ZAD 3 Co to znaczy, że klasa dziedziczy pola i metody? -to znaczy, że może ich używać, jak by sama je zdefiniowała, jeśli na drodze nie stoi hermetyzacja (przejmuje je od klasy bazowej) ZAD 4 Czy konstruktory (destruktory) dziedziczą się? -nie Zad 5 Czy Kwadrat powinien dziedziczyć z Prostokąta, czy Prostokąt z Kwadratu? -Kwadrat powinien dziedziczyć z Prostokąta, bo każdy Kwadrat jest też Prostokątem ZAD 6 Jak wygląda w pamięci obiekt klasy dziedziczącej? -zawiera w sobie „mały” obiekt klasy bazowej -nie jest mniejszy od obiektu klasy bazowej ZAD 7 Jaką relacje między klasami modeluje dziedziczenie? -„jest (rodzajem)” ZAD 8 Co to jest klasa bazowa? -klasa, z której dziedziczy inna klasa ZAD 9 Czy klasa pochodna ma dostęp do prywatnych składowych klasy bazowej? -nie ma bezpośredniego dostępu do nich ZAD 10 Co to jest klasa Object w Javie/C#? -to klasa bazowa (pośrednia lub bezpośrednia) wszystkich innych klas - to korzeń drzewa dziedziczenia ZAD 11 Co to jest klasa pochodna? -klasa, która dziedziczy z innej klasy ZAD 12 Czy składowe prywatne (z wyjątkiem konstruktorów i destruktorów) są dziedziczone? -tak, ale klasa dziedzicząca nie może z nich bezpośrednio korzystać ZAD 13 Ile konstruktorów wywoła się przy tworzeniu obiektu klasy dziedziczącej? -wszystkie konstruktory wszystkich klas bazowych + własny konstruktor klasy tworzonego obiektu ZAD 14 Co to są „warstwy” w obiekcie klasy dziedziczącej? -to małe obiekty klas bazowych włączone do obiektu klasy dziedziczącej Zad 15 Co to jest chroniony poziom dostępu? - pośredni poziom dostępu między publicznym i prywatnym -to poziom publiczny dla klas dziedziczących i poziom prywatny dla wszystkich innych klas...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.