Pytania z patomorfologii

Pytania z patomorfologii: • co napisać na skierowaniu do badania hist-pat? • sposoby utrwalania pobr - pdf za darmo

11 downloads 65910 Views 83KB Size

Recommend Stories


pytania 2
pytania 2 - pdf za darmo

To wcale nie pytania z farmy I
Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner - pdf za darmo

Spisane pytania testowe z mikrobiologii (2013) Cebul
Spisane pytania testowe z mikrobiologii (2013) Cebul - pdf za darmo

pytania 1
pytania 1 - pdf za darmo

Pytania - 2
Pytania - 2 - pdf za darmo

Story Transcript


Pytania z patomorfologii: • •

co napisać na skierowaniu do badania hist-pat? sposoby utrwalania pobranych preparatów

SKÓRA • zmiany barwnikowe skóry: zmiany barwnikowe, które mogą przekształcić się w czerniaka skóry • zmiany niemelanocytarne, • zmiany podobne do czerniaka, • znamię Reeda a znamię Spitz • zmiany melanocytarne • zasada ABCD • chloasmata? IMMUNOLOGIA • amyloid - postacie i ich pochodzenie • reakcje alergiczne • nadwrażliwości - typy i przykłady reakcji GŁOWA I SZYJA • opryszczkowe zapalenie jamy ustnej • łagodne nowotwory nosogardzieli, • czerniak oka, • HPV • nowotwory nosogardzieli • guz skórno-naskórkowy • Klasyfikacja Callendar (?) w czerniaku gałki ocznej • nowotwory ślinianki przyusznej • brodawczak płaskonabłonkowy krtani • polipy krtani (guzki śpiewacze) NACZYNIA, SERCE • serce: podział wad wrodzonych serca, wymienić 4 wady z utrudnieniem przepływu i 1 z nich dokładnie opisać • miażdżyca • wady wrodzone serca • ziarniniak Wegenera • mięsak Kapposiego • miażdżyca - Ziarniak Wernickiego • zmiany morfologiczne w naczyniach i sercu w przebiegu nadciśnienia • guzkowe zapal. tętnic- przyczyny • morfologiczne mięśnia sercowego i wskazania do biopsji • ziarniniakowe zapalenia naczyń KOŚCI, STAWY• • • • • •

Przerzuty nowotworowe do kości - jakie raki do jakich kości dają przerzuty, które najczęściej, przerzuty charakterystyczne - np. rak prostaty do odcinka lędźwiowego. W jakich kościach najczęściej przerzuty do kości patogeneza RZS surowiczo-ujemne zapalenia stawów, RZS torbiele kości łuszczka podział zapaleń kości

UKŁAD KRWIOTWÓRCZY • skazy krwotoczne • nerka szpiczakowa, • szpiczak pojedynczy, • czerwienica prawdziwa a rzekoma • anemia plastyczna • czerwienica pierwotna a rzekoma • patogeneza zmian kostnych w szpiczaku • przyczyny przewlekłego obrzmienia śledziony, • przełom blastyczny, • zieleniak • policytemia • mięsak granulocytarny • skazy krwotoczne nabyte • skazy osoczowe podział i przykłady • hipersplenizm


UKŁAD POKARMOWY • przełyk Barreta, • objawy pozajelitowe Colitis Ulcerosa, • czynniki ryzyka nowotworów przełyku • zapalenie żołądka • rak wczesny przewodu pokarmowego • pozajelitowe skutki colitis ulcerosa i ch. Cohna • etiologia i powikłania choroby wrzodowej • podział zapaleń żołądka • przewlekłe zapalenie trzustki • ostre zapalenie trzustki • zagrażające życiu powikłania ch. wrzodowej • rak wczesny żołądka/przełyku • przyczyny zapaleń trzustki WĄTROBA • grading i staging zapaleń wątroby • rodzaje marskości

• • • • • • • •

powikłania marskości wątroby jak określać aktywność zapaleń wątroby guzy łagodne wątroby objawy kliniczne marskości wątroby etiologia pierwotnego raka wątroby czynniki etiologiczne HHC zasady klasyfikacji zapaleń wątroby definicja i przyczyny marskości

ENDOKRYNOLOGIA • przewlekłe choroby zapalne tarczycy, • choroba Graves-Basedowa • podostre zapalenie tarczycy • guzek autonomiczny • wskazania biopsji tarczycy • zapalenie podostre de Quervain, etiologia • rak brodawkowaty a pęcherzykowaty tarczycy • zapalenie tarczycy • choroba Hashimoto • wyjaśnij pojęcia: guzek pęcherzykowy, rozrostowy, autonomiczny • różnice miedzy rozrostem a gruczolakiem przytarczyc MĘSKIE N. PŁC. • diagnostyka raka stercza, • enzym PSA • PSA w diagnostyce chorób stercza • zapalenie jadra • nowotwory jądra • nienasieniakowate guzy jadra ŻEŃSKIE N. PŁC. • jajnik: torbiel pęcherzykowa • czynniki ryzyka raka szyjki macicy, • endometrioza • podział nowotworów jajnika, • torbiele j., • czynniki ryzyka nowotworu j., • potworniak • w jaki sposób nowotwory jajnika dają przerzuty? • przyczyny krwawień z dróg rodnych • czynniki prognostyczne w raku jajnika • rozrost śluzówki m. (etiologia, postaci, skutki) • rozrost endometrium - rodzaje, konsekwencje • guz Krukenberga: guz przerzutowy do jajnika z raka żołądka (zazwyczaj, może też być z innych npl p. pok. – np. jelita grubego). Często u młodych kobiet. Jest pierwszym

• • •

objawem tego nowotworu, z którego pochodzi. Zbudowany z komórek sygnetowatych w podścielisku desmoplastycznym. foliculoma potworniak niedojrzały z macicy (cytodiagnostyka?) przyczyny krwawień

SUTEK • mammografia w wykrywaniu zmian, • zmiany przednowotworowe, • DCIS a LCIS • wyciek płynu z brodawki, leczenie • zmiany przebiegające ze zwapnieniami • raki in situ sutka-opis i porównanie • główne czynniki prognostyczne w raku piersi • łagodne zmiany imitujące raka sutka • zmiany nienowotworowe przebiegające z pojawianiem się mikrozwapnień w piersi • przyczyny zmian włóknistych • czynniki ryzyka w raku sutka • guzy sutka • galaktocele • LCIS - diagnostyka i leczenie • zmiany imitujące guzy nowotworowe w piersi w obrazie radiologicznym, morfologicznym i klinicznym • diagnostyka raka piersi • zmiany zapalne piersi • zmiany morfologiczne w przebiegu choroby włóknisto-torbielowatej piersi i ich znaczenie DZIECI • przyczyny śmierci w zależności od wieku, • czynniki ryzyka SIDS • przyczyny biologiczne i środowiskowe wad rozwojowych • TORCH • przyczyny infekcyjne wad wrodzonych (wymienić+ kiedy działają+ co powodują) • przyczyny śmierci dzieci do 1 roku życia • nowotwory wieku dziecięcego • przyczyny niskiej masy urodzeniowej • przyczyny łożyskowe zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego • umieralność dzieci wg wieku • fizyczne czynniki środowiskowe wywołujące wady wrodzone UKŁAD MOCZOWY • powikłania kamicy dróg moczowych • wielotorbielowatość nerek • czynniki ryzyka raka pęcherza moczowego • podział pod względem morfologicznym nowotworu brodawkowatego • zapalenie śródmiąższowe nerek

• • • • • •

nowotwory nerek nowotwory nerek łagodne torbiele nerek submikroskopowe zapalenie nerek zespół nerczycowy zaburzenia wrodzone

ODDECHOWY • metody badania układu oddechowego, • POChP • rak drobnokomórkowy • diagnostyka raka płuc • nowotwory złośliwe płuc - wymień, scharakteryzuj, lokalizacja, rokowania • zmiany guzowate • sarkoidoza w płucach TKANKI MIĘKKIE • klasyfikacja histopatologiczna i kliniczna, • liposarcoma • biologiczne czynniki rokownicze • czynniki morfologiczne i kliniczne dla guzów tkanek miękkich • diagnostyka guzów tkanek miękkich NERWOWY • udar niedokrwienny a krwotoczny • pochodne neuro w guzach tkanek miękkich TEST 1. RZS-nie jest surowiczoujemnym zapaleniem 
 2. RZS-nie ma zajęcia stawów krzyżowo-biodrowych 
 3. Osteosarcoma-zajęty gł. staw kolanowy 
 4. Przerzuty do kości-na 3 miejscu (przy raku piersi na 1) 
 5. Jaki nowotwór może naśladować zapalenie płatowe płuc-rak oskrzelikowopęcherzykowy 
 6. Bronchopneumonia ex aspiratione - zapalenie zachłystowe 
 7. Zapalenie płatowe płuc - gł. Streptococus pneumoniae 
 8. Wyciek z brodawki sutkowej 
 9. LCIS 
 10. zmiany włoknisto-torbielowate piersi-etiologia 
 11. Wybór badania do potwierdzenia zmian palpacyjnych piersi 
 12. Guz liściasty 
 13. Jakie zmiany imitują raka piersi 
 14. Guzek pęcherzykowy tarczycy 
 15. Microadenoma-<10 mm 
 16. Guzki nadczynne-wykrywane przypadkowo w badaniu sekcyjnym 
 17. Gruczolaki, polipy i colitis ulcerosa-mogą przejść w raki jelita grubego 


18. Niedrożność z mas kałowych nie wywoła niedokrwienia jelita 
 19. Klasyfikacja Sydney 
 20. Celiakia-nie występuje często u dorosłych 
 21. Zawał mózgu - pozostałość to jama poudarowa 
 22. Naprawa (reperatio)- zastąpienie tkanką łączną 
 23. Rozrost (hiperplasia)- więcej komórek bez zmiany rozmiaru 
 24. Zespół błon szklistych- powikłania 
 25. Martwica rozpływna - w zawale mózgu, przy powstaniu wrzodów-ważne, że nie w gruźlicy (martwica serowata) 
 26. Międzybłoniak opłucnej-pylica azbestowa 
 27. TORCH- droga zarażenia nie przez kanał szyjki i pochwę 
 28. Przyczyny śmierci dzieci do 1 r.ż. 
 29. Mycosis fungoides i zespół Sezary'ego- chłoniaki typu T 
 30. Ziarnica złośliwa-nie w strefie brzeżnej tylko podkorowej węzła chłonnego 
 31. Przyczyny anemii aplastycznej 
 32. Stłuszczenie wątroby-nie po paracetamolu 
 33. Przyczyny zespołu nerczycowego u dorosłych- nefropatia cukrzycowa 
 34. Krwiomoczu- nie ma w zespole nerczycowym 
 35. Zespół Klimmstiela-Wilsona- to nefropatia cukrzycowa i glomerulonephrithis nodosa 
 36. Abakteryjne zapalenie stercza- Chlamydia trachomatis 
 37. Mężczyzna ma zapalenie stercza, ale nie ma zaburzeń czynności seksualnych-jaki czynnik etiologiczny podejrzewasz? 
 38. Rozrost gruczolakowaty stercza-nie przechodzi w raka 
 39. Rak szyjki macicy- gł. 28-40 lat 
 40. Mięsak Kaposiego- przy HIV 
 41. Guzy graniczne jajnika 
 42.Etiologia carcinoma hepatocellulare- HBV, marskość alkoholowa i marskość przy hemochromatozach 
 43. Guz Krukenberga-przerzut do jajnika z żołądka 
 44. Powikłania OZT 
 45. Określenie w kolejności ważności cech guzów tkanek miękkich-typ, indeks mitotyczny i grading 
 46. Gojenie przez rychłozrost-rany niezakażone, cięte, rąbane, tłuczone-do wyboru? 
 47. Zapalenie współczulne oka- zarniniakowe 
 48. Zespól Sjoegrena- przewaga limfocytów 
 49. Przyczyny hipersplenizmu 
 50. Warunek zawału czerwonego płuc-przekrwienie bierne 
 51. Klasyfikacja Boetsdta 
 52. Endometrioza-gdzie występują jej ogniska 
 53. W jaki sposób barwimy materiał po BAC-na sucho czy wilgotno, hematoksyliną czy metodą Giemzy, alkoholem z eterem czy samym alkoholem? 
 54. Na kogo wniosek można odstąpić od wykonania sekcji zwłok-chyba dyrektora szpitala 
 55. Miejsce występowania brodawczaków płaskonabłonkowych 
 56. Najtrafniejsza definicja kardiomiopatii 
 57. Zapalenie Hashimoto 
 58. Leukoplakia 


59. "Wyśmienite pytanie"- pogrubienie przegród pęcherzykowych+ obecność pienistego płynu w oskrzelikach-co podejrzewasz?- wszystko na pneumo-coś tam, ale chodziło chyba o Pneumonitis pneumocystica, czyli Pneumonia interstitialis- zapalenie śródmiąższowe 
 60. Jakich guzów nie zalicza się do guzów tkanek miękkich-oponiaków w OUN 62.Gdzie lokalizuje sie sarcoma u dzieci - Kolano. 
 63.Kiedy nie ma grudek w grasicy-w zespole DiGeorge'a 64. Opowieść o człowieku który miał nogę w gipsie przez jakiś czas , po ściągnięciu gipsu zauważono że zmniejszyła sie objetość nogi, co nastąpiło?? do wyboru( zanik ,hypoplasia, itp.) POPRAWKA • Poprawka...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.