Rahmel D. - Joomla Profesjonalne tworzenie stron www

P R O G R A M M E R T O P R O G R A M M E R ™ V Profesjonalne tworzenie stron WWW D a n R a h m e l H - pdf za darmo

15 downloads 28538 Views 13MB Size

Story Transcript


P R O G R A M M E R

T O

P R O G R A M M E R ™

V Profesjonalne tworzenie stron WWW

Dan Rahm el /

w rox

»•RlVXAM M ERTliPROCKAM M IR

Helion

_

h ttp ://h e lio n .p l

Podziękowania Na długo przed tym, zanim napisałem pierwsze zdanie tej książki, zespół tworzący Joomla! poświęcił niezliczone godziny na stworzenie aplikacji używanej dziś na całym świecie. Nie trzeba dodawać, że książka ta nie powstałaby, gdyby nie jego niestrudzone wysiłki, dążenie do opracowania aplikacji na najwyższym światowym poziomie, jaką jest Joomla!. Podobnie jak większość ludzi regularnie używających Joomla!, nie jestem w stanie wyrazić wdzięcz­ ności zespołowi za jego wspaniałe dzieło. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom z wydawnictwa Wrox — szczególnie biorąc pod uwagę ich cierpliwość, kiedy próbowaliśmy stworzyć tę książkę w oparciu o nieustan­ nie zmieniany projekt. Kieruję podziękowania do Kita Kempera, który pomógł mi sprecy­ zować to, co wtedy było jeszcze niejasnym pomysłem na książkę. Kieruję je także do Jenny Watson, która musiała przebrnąć przez wiele poprawek powodujących opóźnienia. Jestem winien wdzięczność Chrisowi Davenportowi, redaktorowi technicznemu, którego wnikliwe sugestie i mądre zalecenia znacząco poprawiły jakość tej książki. Dziękuję Kevinowi Shaferowi za wytrwałość podczas najcięższych etapów oraz wykonanie fenomenalnej pracy przy składaniu książki w całość. Chciałbym także podziękowań Ami Frank Sullivan, Kirkowi Batemanowi i wszystkim z wydawnictwa Wiley, którzy niestrudzenie pracowali nad stwo­ rzeniem tej książki. Muszę także podziękować bliźniaczym gwiazdom mojego życia — mojej żonie Elizabeth i córce A leksandrze — za nadawanie znaczenia mojemu życiu. Rzadko kiedy narzekając, Elizabeth podołała obciążeniom nocnej pracy, straconych weekendów, za co dziękuję Ci z głębi serca. Spotkanie Ciebie było najlepszą rzeczą w moim życiu. Chciałbym podziękow ać mojemu rodzeństw u (Davidowi i Darlene) oraz przyjaciołom (Joelowi Harrisowi, Juanowi Leonffu, Gregowi M ickey’emu, Johnowi Taylorowi, Edowi Gildredowi, Donowi Murphy’emu i Weldowi 0 ’Connorowi) za ich bezwarunkowe wsparcie. Jestem bardzo wdzięczny Sandrze Villagran za to, jak fantastycznie utrzymywała kurdupla szczęśliwym. Przede wszystkim chciałbym podziękować Tobie, Czytelniku. Poprzez zakup tej książki sprawiasz, że członkowie przemysłu wydawniczego m ogą dobrze wykonywać swoją pracę. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomocą Ci zrealizować Twoje marzenia. Dzięki.

Spis treści O a u to r ze ...................................................................................................................................................................................................................... 13 W prow adzenie......................................................................................................................................................................................................... 15 Rozdział 1. Wprowadzenie do Jo o m la !...................................................................................................................................................21 Zapoznanie z Joomla! ..........................................................................................................................22 Wpływ elastyczności na popularność Joomla! ................................................................................ 23 Dla kogo je s t ta k s ią ż k a ......................................................................................................................24 W ebm asterzy.................................................................................................................................. 24 Projektanci stron WWW ................................................................................................................25 Deweloperzy stron WWW .....................................................................................................i ......27 Joomla! w wersji 1.0 a użytkownicy Mambo ....................................................................................28 Podsumowanie .....................................................................................................................................29

Rozdział 2. Szczegóły instalacji i konfiguracji................................................................................................................................31 Cztery serwery systemu Joomla! ....................................................................................................... 31 Decyzje podczas Instalacji ...........................................................................................................32 Etapy instalacji Joomla! ................................................................................................................37 Konfiguracja Apache Web Server ................................................................................................40 Konfiguracja PHP ...........................................................................................................................47 Konfiguracja MySQL ......................................................................................................................52 Konfiguracja Joomla! .....................................................................................................................58 Serwer testowy a serwer produkcyjny ...............................................................................................62 Ustawienia serwera testowego ....................................................................................................63 Ustawienia serwera produkcyjnego ............................................................................................ 64 Podsumowanie .................................................................................................................................... 65

Rozdział 3. Tworzenie własnych szab lon ó w ...................................................................................................................................67 Struktura szablonu .............................................................................................................................. 67 Pliki i fo ld e ry ................................................................................................................................... 68 Logika szablonu: plik index.p h p .................................................................................................. 69 Prezentacja szablonu: plik CSS .................................................................................................. 73 Metadane szablonu: plik tem plateD etails.xm l.......................................................................... 78 Zmienne szablonu: plik param etrów ...........................................................................................79

6

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW

Grafika szablonu: folder images ................................................................................................ 79 Miniatura sza b lo nu ........................................................................................................................80 Tworzenie trójkolumnowego układu ................................................................................................. 81 Tworzenie struktury szablonu .....................................................................................................82 Tworzenie pliku index.php ........................................................................................................... 83 Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml ..................................................................94 Zaawansowane techniki tworzenia szablonów ............................................................................... 96 Wykorzystanie grupy szablonów a CSS ..................................................................................... 96 favicon, ¡ c o ...................................................................................................................................... 97 Modyfikacja wyglądu rozszerzeń ................................................................................................ 98 Tworzenie układu strony dla telefonów komórkowych ............................................................99 Adaptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0 .................................................................101 Podsumowanie ................................................................................................................................. 102

Rozdział 4 . Dodawanie i modyfikacja dostępnych r o z s z e r z e ń ..................................................................................... 103 Katalog rozszerzeń ........................................................................................................................... 104 Funkcjonalność i obsługa strony .................................................................................................... 105 Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG ............................................................................106 Dodawanie własnych stylów do TinyMCE ............................................................................... 108 Dodawanie obsługi plików i FTP............................................................................................... 109 Dodawanie mapy s tro n y .............................................................................................................110 Community B u ild e r..................................................................................................................... I l l Organizacje I e-commerce ............................................................................................................... 117 Menedżer subskrypcji ..............................................

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.