Riley Alexa Riding Red

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha Alexa Riley Korekta: szpiletti RIDING RED Wszystkie tłumaczenia w - pdf za darmo

6 downloads 9103 Views 1MB Size

Recommend Stories


Riley, Alexa -Riding Red -
RIDING RED AmazingBooks ALEXA RILEY Contents Riding Red Copyright Dedication 1. Ruby 2. Dominic 3. Ruby - pdf za darmo

Riding Red Riley, Alexa
RIDING RED AmazingBooks ALEXA RILEY Contents Riding Red Copyright Dedication 1. Ruby 2. Dominic - pdf za darmo

Riding Red - Riley, Alexa
RIDING RED AmazingBooks ALEXA RILEY Contents Riding Red Copyright Dedication 1. Ruby 2. Dominic 3. Ruby - pdf za darmo

Alexa Riley - Their stepsister
Download PDF/ Epub Their Stepsister by Alexa Riley Book [Bestsellers] Their Stepsister by Alexa Riley - pdf za darmo

Alexa Riley - Buy me
BUY ME BY ALEXA RILEY Contents BUY ME Copyright Dedication Welcome 1. STELLA 2. AARON 3. JUSTIN 4. STELLA 5. - pdf za darmo

Story Transcript


Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

Wszystkie tłumaczenia w całości należą do autorów książek jako ich prawa autorskie, tłumaczenie jest tylko i wyłącznie materiałem marketingowym służącym do promocji twórczości danego autora. Ponadto wszystkie tłumaczenia nie służą uzyskiwaniu korzyści materialnych, a co za tym idzie każda osoba, wykorzystująca treść tłumaczenia w celu innym niż marketingowym,łamie prawo.

2

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

RUBY - Nie moŜemy tego serwować! – powiedziałam, patrząc na ciasteczka w kształcie małych penisów, starając się przekonać samą siebie, Ŝe to sen. Jest 5:30 rano, nie wypiłam jeszcze kawy, więc moŜe mój mózg szwankuje. Skanowałam tacę, mając nadzieję, Ŝe się mylę. Nie. To zdecydowanie małe fiuty. - Dlaczego nie? - Gwen podnosi jedno ciasteczko i odgryza główkę, zamiast lizać. Nie mam penisa, ale mogę wyobrazić sobie, Ŝe to naprawdę musi boleć. - Smakują przepysznie. Dodałabym przyprawę dyniową. Suki lubią przyprawę dyniową. - Kiwnęła głową, jakby to był fakt, Ŝe suki lubią przyprawę dyniową. Kończąc ciasteczko jęczy, co daje nowe znaczenie „połykaniu” tu w Red's Goodie Basket. - Suki teŜ lubią odgryzać główki fiutów? Gwen chrząka, opuszczając wzrok na ciasteczka. - Nie wyglądają jak fiuty, tylko jak kij od miotły. – Ale gdy broni siebie, przechyla głowę i przygląda się. - Włos łonowy. – Wskazuje na to, co jej zdaniem było włoskami miotły, potem przesuwa palcem po tym co powinno być kijem. – Fiut.

3

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

Przygryza wargę i mogę załoŜyć się, Ŝe teraz próbuje znaleźć sposób, by dowieść, Ŝe to ja się mylę. - Gwen. Jeśli to jest wkurzający kij od miotły, dlaczego ma wytrysk? - Reszta ciasteczek ma biały lukier, stąd wygląda to jak wytrysk. - Za pomocą magii coś z tego wypływa. To jest kij od miotły, czarownico - mówi to tak powaŜnie, Ŝe nie jestem pewna czy próbuje przekonać siebie czy mnie. - Tak, racja coś stamtąd wypływa. Nagle

obie

wybuchamy

śmiechem.

Powinnam

czuć

się

sfrustrowana, ale śmiejąc się czuję się dobrze. To jest coś co robiłam ostatnio rzadko, ale teraz cieszę się z tej głupiej sytuacji. Gdy śmiech gaśnie, na jej twarzy maluje się zmartwienie. - Wszystko w porządku. - Staram się ją uspokoić. Od kiedy otworzyłam piekarnię, jakiś tydzień temu, jestem pewna, Ŝe myśli, iŜ mogę ją zwolnić. Coś czego nie wie, to to, Ŝe jest jedyną osobą, która nadaje się do tej pracy. Z jakiegoś powodu miałam trudny okres, gdy przeprowadziłam się do miasteczka Gray Ridge w Kolorado. Otworzyłam to dla turystów, gdyby nie oni nie otworzyłabym Ŝadnego interesu. Na moje szczęście miasteczko leŜy w pobliŜu Parku Narodowego, który utrzymuje to miejsce. Po prostu nie jestem pewna, jak

4

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

długo to potrwa, poniewaŜ gdy spadnie śnieg, przykrywając linie gór, to spowolni przyjazdy turystów. Powiedziano mi, Ŝe gdy spadnie pierwszy śnieg, niektóre z dróg zostaną zamknięte. MoŜe wtedy ludzie, którzy tu mieszkają, zaczną do mnie przychodzić. W przeciwnym wypadku będzie cięŜko i będę musiała uŜyć oszczędności. Jednak z uwagi na to, Ŝe zbliŜają się wielkimi krokami święta, mam nadzieję, Ŝe ludzie będą chcieli mieć na nie ciasta. ZbliŜa się koniec października i pomyślałam, Ŝe niektóre smakołyki będą pasować na Halloween. Kiedy wspomniałam o tym Gwen, podskoczyła chcąc zrobić je sama. Zawsze wydaje mi się, jakby chciała zostać tu jak najdłuŜej. Miałam stertę papierkowej roboty, więc dałam jej wolną rękę. Poszłam na górę, do mojego małego mieszkania nad piekarnią i zostawiłam ją samą. Tego ranka zobaczyłam jaki błąd popełniłam. Gdy ją zatrudniłam, wiedziałam, Ŝe nie ma Ŝadnego doświadczenia, ale była chętna do nauki. Ilekroć coś robiłam, śledziła kaŜdy mój ruch, wchłaniając wszelkie informacje. Byłam w szkole kulinarnej i w tej chwili byłam bardziej niŜ szczęśliwa, pokazując jej swoje małe tricki. Jest miło mieć kogoś z kim moŜna dzielić swoje hobby, ale ma jeszcze długą drogę, zanim będzie mogła sama coś robić. - Dobra, nie musimy tego serwować. Co jeszcze zrobiłaś?

5

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

Gwen pokazała więcej ciasteczek, stawiając tacę z ciastkami w kształcie dyni i z olbrzymim, czarnym napisem „Zjedz mnie”. - Dlaczego „Zjedz mnie”? - pytam, patrząc na perfekcyjnie zrobione dynie. Doskonałe, poza napisem, oczywiście. - To jest podprogowe przesłanie komunikatu do klientów. - Kiwa głową tak, jakby występowała w reklamie i sprzedawała tajemnicę. Ludzie będą kupowali ciastka i zjadali je, będą gryźć, bo ciasteczko im to powiedziało. - I coś jeszcze? – pytam, modląc się, byśmy miały coś, co będziemy mogły sprzedać. Teraz nie mam pewności czy chcę byśmy były zajęte. Muszę wymieszać jakieś uŜyteczne ciastka, a na Halloween podam to co zwykle. - Zrobiłam teŜ kilka babeczek – mówi z widocznymi emocjami. Dwie sekundy później przychodzi z tacą, na której wszystkie babeczki są lukrowane na zielono, czarno, biało i pomarańczowo. Jedyny problem jest w tym, iŜ kaŜdy szczyt babeczki przypomina fiuty. - Co to jest? - Wskazuję na szczyt wyraźnie przypominający penisa. Nie, Ŝebym miała doświadczenie z prawdziwym fiutem, ale mam konto na Tumblr. - To są palce. CzyŜ nie wyglądają przeraŜająco? - Mogę powiedzieć, Ŝe jest podekscytowana. Na jej twarzy gości ogromny uśmiech, a ja nie mogę się zmusić, aby sprawić, Ŝeby to zniknęło.

6

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

- Są świetne, Gwen. - Łapię jedną z tac, by postawić ją na półkę z przodu piekarni, zastanawiając się za czym mogę je schować. Mogłabym połoŜyć je najniŜej, ale będą na wysokości wzroku dzieci. Chyba będę zmuszona umieścić je na samej górze i będę modlić się w duchu. To nie przysporzy mi przyjaciół wśród mieszkańców, którzy i tak mnie unikają. Nie byli zbyt szczęśliwi, Ŝe przejęłam piekarnię od miasta. To jest jedyny powód dlaczego tak wiele osób widząc mnie, przechodzi na drugą stronę. Nie jestem w tym mieście zbyt długo, aby zdąŜyć kogoś skrzywdzić. MoŜna by pomyśleć, Ŝe sądzą, Ŝe ją ukradłam. Widziałam ją wystawioną na sprzedaŜ online i złoŜyłam ofertę, a jeśli oni nie lubię nowych ludzi, moŜe nie powinni wystawiać tego w internecie, tak by kaŜdy to widział! W tej witrynie moŜna było nawet zobaczyć wszystkie dokumenty ostatniego właściciela, wyjaśniające, Ŝe jedynym powodem, dla którego to sprzedają, jest to, Ŝe właściciel zmarł a jego rodzina nie moŜe tego uruchomić. Ponadto firma nie była juŜ tak dynamicznie rozwijająca się jak kiedyś. Gdy zobaczyłam to miejsce, wiedziałam, Ŝe będzie mi odpowiadać, i mogłam pozostawić niemiłe wspomnienia za sobą. Po tym jak moja babcia zmarła, zostałam sama jak palec. Wychowywała mnie od momentu, gdy moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, kiedy miałam pięć lat. Po liceum poszłam na

7

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

studia, by otrzymać stopień naukowy z biznesu, ale nie potrafiłam tam zostać. Byłam szczęśliwa tylko wtedy, gdy szłam do babci, a ona piekła. To wtedy zorientowałam się, Ŝe moje Ŝycie oprę na pieczeniu, poniewaŜ tylko to mnie uszczęśliwiało. Babcia popchnęła mnie do szkoły kulinarnej, ale niedługo po skończeniu nauki straciłam babcię. Po sprzedaŜy domu, wiedziałam, Ŝe chcę otworzyć piekarnię i szukałam odpowiedniego miejsca. Kiedy natknęłam się na tę małą piekarnię w tym miasteczku, coś mnie tu przyciągało, a kiedy weszłam tu po raz pierwszy, wiedziałam, Ŝe to jest to miejsce. Czułam się jakbym tu naleŜała. To było prawie tak, jakby piekarnia czekała na mnie, jakby mój los na mnie tu czekał. Umieściłam tacę na miejscu i zaczęłam parzyć kawę, podczas gdy zakładałam oszklone szafki. MoŜe jestem zbyt twarda dla siebie. Nie byłam tu długo. Gwen poszła za mną i widzę, jak podeszła do tac w witrynie sklepu, przekładając wszytko. Cholera. MoŜe gdybym wysłała ją po coś, mogłabym wyrzucić wszystko bądź zasypać czymś tę wystawę, gdy jej nie będzie. Powiedziałabym jej, Ŝe poszły w mgnieniu oka, ale zapewne zechciałaby zrobić ich więcej. Podwójna cholera. Kończąc nasz Ŝałosny poranek, podchodzę do wystawy sklepowej i przenoszę parę rzeczy. Zmieniam kartkę z zamknięte na otwarte i

8

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING RED

otwieram drzwi. Staję za ladą i patrzę, jak ludzie krzątają się przed piekarnią, idąc do własnych sklepów. Kilka osób, których wcześniej nie widziałam, wchodzi na kawę i oglądają ciasteczka świąteczne – równieŜ „kij od miotły”. W razie co jest jeszcze jedno wyjście dla tych ciasteczek. Jeśli się nie sprzedadzą, wezmę je do domu i przystroję nimi krzaczki przed domkiem, jak zawsze to robię. MoŜe nikt nie zauwaŜy, Ŝe wyglądają jak małe fiuty. - Myślę, Ŝe jak tylko będę miała chwilę wolnego, skoczę do sklepu i kupię coś do dekoracji. PokaŜę, Ŝe równieŜ świętujemy. - Staram się wyglądać na podekscytowaną, ale Gwen tylko prycha. Czasami mam ochotę ją zabić. Ona poŜera duŜe ilości towaru, ale nie jestem pewna, gdzie jej małe ciało to mieści. Mi wszystko idzie w biodra i tyłek. - Gwen, urodziłaś i wychowałaś się tutaj? – pytam, znając juŜ odpowiedź. Słyszałam, jak mówiła o swoim bracie. Mieszka z nim i ciągle narzeka, Ŝe nie pozwala jej nic robić. A ta praca jest jej aktem buntu. Po obejrzeniu jej dzisiejszych wypieków, zastanawiam się czy przypadkiem nie jest seksualnie stłumiona. Nie chcę jej oceniać. Jestem dwudziestoczteroletnią dziewicą, a Gwen jest młodsza tylko o trzy lata. Nie jestem jedyną, której brakuje fiuta. - Tak, urodzona i wychowana - mówi, odwracając się i opierając biodrem o ladę. - Czy kaŜdy tu mieszkający, urodził się i wychował tutaj? Miasteczko wydaje się zamknięte i nikt się nie wbije do ich środowiska. Tak jak jakieś kluby, w których przechodzi się rytuał, by do nich wejść.

9

Tłumaczenie: trinity26, a_kasha

Alexa Riley

Korekta: szpiletti

RIDING...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.