SI-2-13_IPB_Podstawy mikrobiologii przemyslowej

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy org - pdf za darmo

4 downloads 77939 Views 217KB Size

Recommend Stories


Spisane pytania testowe z mikrobiologii (2013) Cebul
Spisane pytania testowe z mikrobiologii (2013) Cebul - pdf za darmo

Story Transcript


Podstawy mikrobiologii przemysłowej

SI-2/13 Rok

Semestr

Liczba godz. w sem. (15 tyg.)

I

1

60

Rodzaj zajęć (liczba godzin na tydzień) W Ć S L P 2 2

Kierownik /modułu/ przedmiotu:

IPB Forma Punkty zaliczenia ECTS

Z

4

prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch

Treść kształcenia: Mikrobiologia i jej przedmiot badań. Występowanie i znaczenie mikroorganizmów w przyrodzie. Zarys historii rozwoju mikrobiologii. Klasyfikacja drobnoustrojów, mikroorganizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Morfologia, fizjologia i metabolizm drobnoustrojów. Charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów: wirusów, bakterii, glonów i grzybów. Metody badań drobnoustrojów. Wzrost i rozmnażanie bakterii. Podstawowe zagadnienia z genetyki bakterii. Zmienność cech u bakterii. Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie. Technologiczne znaczenie mikroorganizmów. Zarys mikrobiologii wody i ścieków. Receptury przygotowania ważniejszych podłoży hodowlanych i odczynników.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Umiejętność sporządzania podłoży mikrobiologicznych. Sterylizacja i jej metody. Środki dezynfekcyjne. Metody barwienia bakterii. Obserwacja mikroskopowa bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży i glonów. Ogólna metodyka hodowli i identyfikacji bakterii. Metody oznaczania drobnoustrojów. Zasady wyznaczania krzywej wzrostu bakterii. Opanowanie metod oceny wpływu czynników fizycznych na mikroorganizmy (temp., PPH, UV). Analiza bakteriologiczna wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków dla celów sanitarnych. Umiejętność kontroli mikroskopowej pracy i kondycji osadu czynnego.

Warunki zaliczenia, wagi ocen składowych, zalecaną literaturę, harmonogram kolokwiów oraz inne sprawy organizacyjne prowadzący przedmiot podaje na pierwszych zajęciach....

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.