Vocabulari de la unita1

Vocabulari de la unitat.  Caixa o carcassa: part d’un ordinador que inclou la placa base, el microprocesador, la - pdf za darmo

7 downloads 17483 Views 425KB Size

Recommend Stories


hameau de la reine
hameau de la reine - pdf za darmo

LCDL - larbre de la semaine
LUNDI MARDI MERCREDI LCDL JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LCDL lundi mardi mercredi LCDL jeudi vendredi - pdf za darmo

Story Transcript


Vocabulari de la unitat. 

Caixa o carcassa: part d’un ordinador que inclou la placa base, el microprocesador, la memoria, la Font d’alimentació i els dispositius d’emmagatzematge. 

Càmerafotográfica o digital: perifèric que es pot capturar i guardar imatges en format digital.Controlador o driver: arxiu que permet la comunicación entre ordinador i un perifèric.

Hardware o maquinari: part fisicad’un ordinador; la formen la Caixa, els cables i els periferics. Impressora: periferic de sortida de dades que facilita còpies impreses dels documents que es manegen a l’ordinador.Informàtica: abreviatura d’informació automática, el tractament automàtic de la información.Memòria: part de l’ordinador que s’encarrega d’emmagatzemar temporalment dades que intervenen en les operacions lògiques i/o matemàtiques.Micropressador (també anomenat procesador, micro o CPU): part que s’encarrega de fer els calculs logics i matematics en una maquina. . Monitor: periferics de sortida que mostra imatges. Oridinador: maquina automática amb una gran capacitat de calcul capaç de procesar dades per mitjà d’un conjunt d’instruccions anomenat programa.Periferic: maquinari que afegeix alguna funcionalitat a l’ordinador.Placa base: circuit on s’allotja el microprocesador, lestargetes d’expansió i les connexions per als sistemes d’emmagazematge.Port: canal pel qual es transmet la información entre la placa base i un periferic. Resolució: nombre de punts maxim que pot representar la pantalla d’un ordinador. L’expressen dos números, que indiquen el nombre de punts en sentit horitzontal i vertical (1.024 X 768, per exemple). Software o programari: part lógica d’un ordinador; es a dir, el conjunt d’instruccions que fan que la màquina digui a terme les tasques....

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.