WYZWOLENIE I UZDROWIENIE PRZEZ POST

1 siostra Emmanuel maillardWYZWOLENIE I UZDROWIENIE PRZEZ POSTSpis treści 1. Skaczesz do wody?. . . - pdf za darmo

6 downloads 56913 Views 608KB Size

Story Transcript


siostra Emmanuel maillard

WYZWOLENIE I UZDROWIENIE PRZEZ POST Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Skaczesz do wody?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Dwa dni w tygodniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 W jaki sposób post zbliża nas do Jezusa . . . . . 2 Ciało . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Przygotowanie wielkich dziel Bożych . . . . . . . . . .6 Post jako ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oczyszczenie ze zła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Podpowiedzi szatana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wypełnienie się planów Bożych . . . . . . . . . . . . . 8 Czyściec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uzdrowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 A dzieci?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Zawieszenie praw naturalnych . . . . . . . . . . . . . .10 Uzdrawiacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Jezus dokonuje radykalnego cięcia . . . . . . . . . . .11 Sprawy praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Zwierzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A chorzy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Dlaczego chleb i woda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Skarby, które odkryjemy w niebie . . . . . . . . . . . .14 Talerz sąsiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Od e-Wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skaczesz do wody? Przekonajmy się na początku, czy jesteś zupełnie normalny. Wyobraź sobie, że pewnego grudniowego dnia idziesz wzdłuż rzeki. Jest siarczysty mróz. Nagle słyszysz krzyk tonącego dziecka. Ma ono dwa lub trzy lata. Jeśli to właśnie ty nie wskoczysz do wody, aby przyjść mu z pomocą, dziecko zginie. Co robisz? Czy skaczesz, chociaż wiesz, że woda jest lodowata? Tak? Oczywiście, że skaczesz, bo chcesz uratować mu życie. Nie możesz pozwolić, by dziecko zginęło, skoro możesz je uratować. Przecież tak łatwo jest wskoczyć do wody! Tak samo jest z postem. Pozwala on ci uratować wiele istnień ludzkich, nie dopuścić do śmierci wielu młodych ludzi i dzieci, do rozpadu wielu rodzin. Niestety, od prawie pół wieku na Zachodzie (nie dotyczy to Wschodu) zapomnieliśmy o poście i dlatego śmierć zaczęła dokonywać niesłychanego wprost spustoszenia. Czy zauważyliście zależność między zaniechaniem postu a nasileniem sił napaści złego ducha? Szatan mógł łatwiej dostać się nawet do Kościoła, ponieważ jego drzwi nie były zamknięte. Matka Boża w Medjugoriu kieruje do nas pełne strapienia wołanie: „Zapomnieliście o poście!" Na Zachodzie został on porzucony, trzeba więc do niego powrócić. Jest to bardzo ważne. Matka Boża w Medjugoriu daje pięć podstawowych wskazań, które musimy wprowadzać w życie, jeśli chcemy być święci, to znaczy mieć w sobie pełnię miłości, a także zwyciężyć szatana. Są one podstawowe w naszej drodze do Boga. Drugie wskazanie jest właśnie tym, którego ludzie nie chcą stosować. W każdym zakątku świata mogę spotkać ludzi 1

gorliwych, prowadzających w życie słowa Matki Bożej z Medjugoria. Stwierdzam, że stosują się oni do czterech pozostałych wskazań: Msza św., czytanie Pisma Świętego, spowiedź, różaniec. Gdy jednak mówię do nich o poście, zwieszają głowę i nic nie odpowiadają, ponieważ go zaniechali. Nie zrozumieliśmy, czym jest post! W Medjugoriu Matka Boża mówi o nim w bardzo piękny sposób. Odsłania piękno i sens postu jako potężnego narzędzia w naszych rękach, narzędzia mocy Bożej, działającej poprzez nas, dokonującej niezwykłych rzeczy, których tak bardzo potrzebujemy.

Dwa dni w tygodniu Matka Boża prosi, byśmy pościli o chlebie i wodzie dwa dni w tygodniu - w środy i w piątki. Dlaczego właśnie w te dwa dni? Sama Matka Boża - wraz ze św. Jozefem, Jezusem i wszystkimi pobożnymi Żydami tamtych czasów - pościła dwa dni w tygodniu. W bardzo dawnym dokumencie Kościoła, Didache, pochodzącym z ok. 90 roku n.e., w którym pierwsi uczniowie mówią o życiu chrześcijan pierwszego wieku, czytamy: „Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek i czwartek, wy natomiast poście w środę i piątek" i. To niezwykle, że Matka Boża chce przywrócić tę tradycję pierwotnego Kościoła, według której sama żyła. Post wpisany jest w religie żydowską, w religie chrześcijańską, jak też i w inne religie. Stosuje go nawet medycyna i niektóre terapie. Każdy lekarz wie, że post jest dobry dla zdrowia. Matka Boża nie tłumaczy w swych orędziach, dlaczego mamy pościć właśnie w te dni. Miałam jednak okazję odkryć to dzięki członkom grupy modlitewnej, założonej przez Maryje w Medjugoriu. Przez całe lata nauczała ona tych młodych ludzi za pośrednictwem widzących. To piękne, że wszystko, co czyni Maryja, ma tylko jeden cel: wskazywać na Jezusa. Przychodzi dla Jezusa, przychodzi po to, byśmy Go kochali, byśmy zbliżyli się do Jego Serca. 1

Pierwsi świadkowie: Pisma Ojców Apostolskich, Kraków 1998, str. 36.

W jaki sposób post zbliża nas do Jezusa Maryja prosiła, by każdy czwartek był upamiętnieniem daru Eucharystii i kapłaństwa. Pamiątkę tę mamy przeżywać z wielka miłością. Z radością, wiarą i dziękczynieniem mamy przypominać sobie, że Jezus dal nam swoje Ciało i Krew jako pokarm i napój. Maryja jest tak bardzo rozmiłowana w Eucharystii, w Chlebie Życia, że daje nam całą środę na to, byśmy przygotowali się do przeżywania tej pamiątki. (Nie znaczy to oczywiście, że chce Ona, byśmy chodzili na Mszę św. tylko w czwartki). Maryja pragnie już od środy uwalniać nas od rozproszeń, od innych pokarmów, od zakupów, od przygotowywania posiłków i wszystkich trosk związanych z jedzeniem, abyśmy mogli rozsmakować się w chlebie, w tym pokarmie, który stanie się Ciałem samego Jezusa. Wybrał On bowiem właśnie chleb, aby przemienić go w swoje Ciało. W środę nie powinniśmy myśleć o tym, co będziemy jeść następnego dnia. Mamy pościć z radością serca i rozsmakowywać się w chlebie. Mamy przygotowywać się tak jak naród wybrany podczas swej wędrówki przez pustynię. Bóg zesłał im mannę, chleb z nieba. Lud, który miał przeżywać tajemnice Eucharystii, najpierw się do niej przygotowywał. W taki sam sposób Maryja przygotowuje nas dzisiaj. W czwartek obchodzimy uroczystą pamiątkę ustanowienia Eucharystii, Chleba Życia. Ale Maryja nie chce, byśmy od razu w piątek zajadali się homarami po amerykańsku czy innymi smakowitymi potrawami. Pragnie, byśmy w piątek nadal czuli smak chleba, aby jak najdłużej przeżywać tę tajemnice. Podobnie jest z żydowskim szabatem. Dla Żydów jest to najważniejsze święto. Gdy 2

nastaje wieczór i zachodzi słońce, gdy zbliża się koniec szabatu, Żydzi wciąż śpiewają Psalmy i hymny tak, jakby chcieli przedłużyć szabat. Nie chcą go utracić. Szabat jest jak narzeczona. Tak samo piątkowy post pozwala nam jak najdłużej zachować smak chleba, który przypomina nam Chleb Życia. Często wyobrażam sobie Matkę Bożą, która pozostała na ziemi wśród Apostołów po Wniebowstąpieniu Jezusa. Czy, gdy wchodziła do kuchni, mogła patrzeć na chleb tak samo, jak przed Ostatnią Wieczerzą? Gdy spoglądała na chleb, na pewno coś drżało w Jej matczynym Sercu: „Mój Syn przychodzi pod postacią chleba, to właśnie chleb stal się moim Synem" - myślała z pewnością. Można się domyślać, że nie patrzyła na chleb tak samo, jak na marchew czy ziemniaki. Patrząc na ziarna zboża, z których powstaje chleb, mamy przed oczami całe dzieje Chrystusa, dzieje Odkupiciela. Gdy Jezus mówi w Ewangelii o ziarnie, widzimy siewce i ziarno, które musi obumrzeć. Dopiero gdy obumrze, przyniesie owoc obfity, wyda plon - trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. To całe dzieje śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i owoców Odkupienia. Aby ziarno stało się chlebem, trzeba je zmiażdżyć, by zrobić z niego mąkę i dopiero z mąki upiec chleb. Tak samo został zmiażdżony Jezus: całe Jego ciało, dusza i serce, cała Jego osoba. Ziarno pszeniczne mówi o historii miłości Jezusa do nas. Jezus pozwolił się zmiażdżyć, abyśmy mogli Nim się karmić i być przebóstwieni przez ten pokarm. Mówiąc o Chlebie Życia, Jezus powiedział: „Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne". Jaki to chleb? „Ten, który daje wam Syn Człowieczy, nie ten, który jedli wasi ojcowie i pomarli" (por. J 6,49-51). Dlatego w środy i piątki powinniśmy żyć miłością do chleba i historią naszego Odkupienia. Matka Boża chce nas w tym zanurzyć nie tylko duchowo, lecz także w wymiarze materialnym. Maryja jest niewiastą żydowską, bardzo konkretną. Zaleca nam post o chlebie, aby zmusić nas niejako do przebywania z Jezusem. Skupia naszą uwagę na miłości i obecności Jezusa i pozwala, byśmy wraz z Nią wielbili Go za to, że w swej pokorze stal się chlebem. Oto prawdziwy sens postu. W samym Medjugoriu Matka Boża dała nam kilka konkretnych przykładów dla zilustrowania orędzia, które do nas kieruje, i ukazania dobrodziejstw, jakie przynosi post o chlebie i wodzie. Tradycja żydowska, a także tradycja chrześcijańska, która jest jej przedłużeniem, uczy nas, że post ma wielką moc przeciwko szatanowi. Sprawa ta jest bardzo ważna, bo dzisiaj szczególnie zmagamy się z silami zła. Matka Boża wielokrotnie powtarza w Medjugoriu, że dziś szatan jest tak silny, jak nigdy dotąd. Trudno ogarnąć spustoszenia, jakich dokonuje w rodzinach, w młodych i dzieciach. Niestety, dzisiaj na Zachodzie panuje kultura śmierci. Wielu pielgrzymów przyjeżdża do Medjugoria w stanie załamania, ponieważ ich dzieci biorą narkotyki, uprawiają nierząd czy zdążają drogą prowadzącą do śmierci. Podczas spotkań ze mną ich rodzice proszą, by widzący pomodlili się o uwolnienie ich dzieci od narkotyków czy nierządu. Zapewniwszy ich o modlitwie, pytam: „Czy pościliście w intencji waszego dziecka?" W odpowiedzi słyszę: „Bardzo się modlimy, odprawiamy nowenny do Najdroższej Krwi Chrystusa, odmawiamy różaniec"! „Ale nie odpowiadacie na moje pytanie. Czy również pościcie?" „Ale, siostro, modlimy się!" Przypominam wów...

Life Enjoy

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

Social

© Copyright 2016 - 2019 AZPDF.PL - All rights reserved.